Who are you? : คุณคือใคร? ในตลาดงานช่วงโควิท-19

who are you during covid 19

ในช่วง Covid-19 ที่ผ่านมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการทำงานหลายอย่าง ทำให้ภาคธุรกิจและบริษัทต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อที่จะสามารถดำรงค์อยู่ต่อไปได้ ...

การปรับเปลี่ยนที่ฉับไวนั้นก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อแรงงานเช่นเดียวกัน โดยแต่ละกลุ่มแรงงานจะได้รับผลกระทบในการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นคือ การสร้างเสริมทักษะใหม่ๆ ของตน (Upskilling & Reskilling) ให้เท่าทันต่อระบบการทำงานที่เปลี่ยนไป

เราสามารถแบ่งแรงงานออกเป็น 3 ประเภทในช่วงโควิท-19 ได้แก่

1. แรงงานสำคัญ (Essential Workers) :

ได้แก่ งานเดลิเวอรี่, งานสาธารณสุขและแพทย์พยาบาล, พนักงานผลิตอาหาร, งานเพาะปลูก, งานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

กลุ่มแรกเป็นแรงงานสำคัญที่เกิดความต้องการสูงในตลาด เพราะคนต้องกักตัวในช่วง Lockdown ทำให้ต้องสั่งของ สั่งอาหารผ่านทาง Online Shopping แทน และการรักษาโรคก็ต้องอาศัยการทำงานของบุคคลากรด้านสาธารณะสุขเป็นสำคัญ แรงงานกลุ่มนี้ต้องให้ความสำคัญกับร่างกายและสุขภาพของตนเป็นอย่างมาก ต้องระวังการติดโรคเพราะยังมีการติดต่อกับคนหลายๆ กลุ่มในวงกว้าง ต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา

2. แรงงานทางไกล (Remote Workers) :

ได้แก่ ใครก็ตามที่สามารถทำงานได้จากที่บ้าน และไม่ได้รับผลกระทบจากการถูกไล่ออกจากงาน ส่วนมากจะเป็น #พนักงานบริษัท ที่ทำงานผ่านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถทำงานเดิมต่อไปได้ เพราะสามารถ Work From Home ทำงานจากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้บนโลก ซึ่งเป็นงานที่สามารถนำเทคโนโลยี Digital ที่สามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงที แต่ก็อาจจะต้องเจอกับปัญหาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ความเครียดและปัญหาทางสุขภาพจิต เพราะต้องกักตัวไม่เจอใครและต้องเปลี่ยนวิธีการในการทำงานทั้งหมด โดยจะต้องศึกษาและปรับตัวเพื่อพัฒนาตัวเองในการใช้ทักษะดิจิทัลและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา

3. แรงงานที่ตกงาน (Displaced Workers) :

ได้แก่ แรงงานที่ถูกไล่ออกเพราะไม่เป็นที่ต้องการในตลาด เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้เพราะการแพร่ระบาดของโรค เช่น กลุ่มงานบริการ การท่องเที่ยว การเดินทาง และการโรงแรม เป็นต้น

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสงสารที่สุด เพราะ ไม่เหลือความมั่นคงในชีวิต และกระทบไปถึงความสามารถในการหางานในระยะยาว เนื่องจากการทำงานของคนเหล่านี้ไม่สามารถ Work from Home ได้ และตลาดแรงงานในกลุ่มนี้ก็ได้หดตัวลง เพราะคนไม่สามารถออกจากบ้านเพื่อไปใช้บริการเหล่านี้ได้

เปอร์เซนต์ความเสี่ยงของอาชีพที่มีแนวโน้วว่าจะตกงานช่วงโควิด-19

Accommodation and Food Service 47%
Wholesale and Retail Trade 15%
Transportation 15%
Education 15%
Construction 15%
Manufacturing 15%
Health Care and Social Assistance 14%
Professional Services, Administrative Support 9%
Government and Public Sector 8%
Financial Service and Insurance 7%
Mining 4%
Agriculture 3%
Utilities 2%

จะเห็นได้ว่างานที่สามารถ Work from Home เป็นงานที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นงานทำได้บนคอมพิวเตอร์ โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเตอรเน็ตเป็นตัวเชื่อมในการทำงานของบริษัทต่างๆ "ทักษะดิจิทัล" จึงกลายเป็นสกิลสำคัญในโลกแห่งการทำงานในอนาคต

หากไม่อยากเป็นคนตกงาน ไม่เท่าทันเทคโนโลยี ปรับตัวไม่ทันยุคดิจิทัล ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพที่เป็นประโยชน์ในการหางานในอนาคตที่เหมาะสมในด้านได้ ให้ลองไปทำ Digital Adaptivity Assessment เพื่อค้นหาทักษะดิจิทัลที่ซ่อนอยู่ในตัวเราได้เลยที่นี่ ฟรีๆ คลิ๊กเลย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish