“ครู” แห่งโลกอนาคต : Future Teacher

Future Teacher

"ครู" แห่งโลกอนาคต 

[ภาพรวม] : ครู คือ ผู้ที่มีความสามารถในการให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน มีหน้าที่ในการสอนวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงวิธีปฏิบัติ แนวทางในการทำงานและการใช้ชีวิต โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน
___________
.
"รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงไปกับ Adaptivity"
___________
.
[ปัจจุบัน] : Status Quo
.
1. มนุษย์ส่วนมากได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด
.
2. ครู Google, ครู YouTube และคอร์ดเรียนออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น
.
3. ครูต้องปรับตัวใช้ Software และ Application ในการช่วยสอนในห้องเรียน
.
4. ครูสร้างฐานข้อมูล Data Base และคอร์ดเรียนออนไลน์เพื่อใช้ในการสอนบน Cloud ทำให้เอกสารและข้อมูลต่างๆ ถูกโอนย้ายเข้ามาอยู่ในระบบดิจิทัล ซึ่งทำให้การใช้กระดาษลดน้อยลง (Paperless) และสืบค้นง่ายขึ้น
.
5. การศึกษาตามตำรา ท่องจำ ด้วยวิธีครูพูดนักเรียนฟังแบบเดิมๆ ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป และความรู้ที่สอนในโรงเรียนในปัจจุบันไม่ตรงกับความต้องของการนักเรียนและตลาดแรงงาน ทำให้การเรียนแบบ Project Base และ Active Learning กลายเป็นเทรนสำคัญของการเรียนรู้
.
6. ครูต้องเรียนรู้ ปรับตัวและให้ความสำคัญกับ "สิทธิมนุษย์ชน" มากกว่า การเคร่งกฎเกณฑ์ที่ล้าหลัง
.
___________
,
วิวัฒนาการเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการเรียนการสอน :
___________
.
[อนาคต] : Future
.
1. E-Teacher : ครูมีหน้าที่คอยแนะนำ ให้คำปรึกษาและวางแผนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตามถนัดของแต่ละบุคคลแบบ Student Center เท่านั้น โดยครูจะใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลมาใช้ในการวิเคราะห์สิ่งที่ AI ยังไม่สามารถทำได้เพื่อใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ของนักเรียน
.
2. ข้อมูล, เนื้อหา, หลักสูตร, หนังสือ ที่อยู่ในห้องเรียนจะสามารถหาได้ทั้งหมดบนโลกอินเตอร์เน็ตเป็นไฟล์ Digital โดย AI จะช่วยในการค้นหาข้อมูลและคำตอบที่ดีที่สุดจากการประมวลข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาล ทำให้การเรียนการสอนแบบท่องจำหมดไปจากโลก
.
3. ครูอนุบาล - ครูประถม ยังคงเป็นที่ต้องการเพราะ เด็กยังคงต้องการการดูแลเอาใจใส่จากมนุษย์ด้วยกันเองในการเจริญเติบโต ซึ่งครูจะเป็นผู้ที่ช่วยสอนและถ่ายทอด Soft Skills โดยเฉพาะประสบการณ์การใช้ชีวิตและการเข้าสังคม
.
5. ไม่เน้นสอบ และการตัดเกรดนักเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้อีกต่อไป แต่เน้นให้ Feedback, Discussion, Reseacrh เพื่อความงอกงามทางปัญญา เพื่อสร้างสรรค์ ต่อยอด เพิ่มพูนผลผลิตทางความคิดใหม่ๆ
.
6. ครูที่สอน 'สายอาชีพ' เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จะกลับมา Boom และกลายมาเป็นสิ่งที่ Popular แทนการเรียน ม. ปลาย และ ปริญญาตรี เพราะ เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปก็จะมีอาชีพใหม่ๆ ที่ต้องการความสามารถด้าน Technical จากการลงมือปฏิบัติจริงเกิดขึ้นมากมาย
___________
.
ทำแบบทดสอบ Digital Adaptivity Assessment เพื่อวัดระดับ "ทักษะดิจิทัล" และปรึกษาเมนเทอร์ของเรา เพื่อค้นหาแนวทางในการปรับตัวสู่โลกอนาคตที่รออยู่ข้างหน้า คลิ๊ก: http://bit.ly/adaptivityassessment
___________
.
"ทุกการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาเสมอ" - #Adaptivity

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

thไทย