“คนขับแท็กซี่” แห่งโลกอนาคต : Future Taxi Driver

[ภาพรวม] :

คนขับแท็กซี่ คือ ผู้ที่มีอาชีพบังคับควบคุมยานพาหนะส่วนบุคคลให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ผู้โดยสารต้องการ โดยบางครั้งอาจจะใช้คำว่า 'สารถี ' หรือ 'โชเฟอร์' ในการเรียกอาชีพเหล่านี้ ผู้โดยสารส่วนมากใช้แท็กซี่เพื่อความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการเดินทาง หรือเวลาต้องการเดินทางไปยังที่ที่ยังไม่มีรถบริการสาธารณะเข้าถึง

Taxi

"รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงไปกับ Adaptivity" - #JobDisruption

[ปัจจุบัน]: Status Quo

1. อาชีพ 'คนขับแท็กซี่' โดนดิสรัปต์ (Disrupt) มาหลายครั้ง และมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การเดินทางด้วยสัตว์ เช่น รถม้า, เกวียน, ขี่ควาย, ขี่ช้าง, สามล้อถีบ จนมาพัฒนามาใช้รถราง รถไฟ รถเมล์ รถสองแถว ตุ๊กตุ๊ก และ 'รถยนต์ส่วนตัว' ในการบริการขนส่งเดินทางในปัจจุบัน

2. อาชีพ 'คนขับแท็กซี่' มีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับการปฏิเสธผู้โดยสาร, การโกงมิตเตอร์ และบริการที่ไม่ได้คุณภาพ ทำให้กลุ่มคนขับแท็กซี่ต้องปรับตัวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวเอง เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดต่อไปได้

3. อาชีพ 'คนขับแท็กซี่' ในปัจจุบัน โดนดิสรัปต์โดยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีการให้บริการเรียกรถผ่านทางแอปพลิเคชั่นมือถือ (App เรียก Taxi) เช่น Uber, Grab, Bolt, Taxi OK, Haha Taxi, Taxi Beam, Smart Taxi, Line Man Taxi ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารมากมาย เช่น ไปรับ-ไปส่ง ถึงหน้าบ้าน, มีข้อมูลระบบติดตาม GPS เพื่อความปลอดภัย, มีชื่อและรายละเอียดของผู้ขับขี่ชัดเจน, มีจำนวนมาก ไม่ต้องรอนาน ไม่เจอปัญหาปฎิเสธผู้โดยสาร และมีค่าบริการที่ชัดเจน

ตัวอย่าง Video เทคโนโลยีไร้คนขับ (Autopilot) :

[อนาคต]: Future

1. เทคโนโลยีระบบไร้คนขับ (Autopilot) จะเข้ามาแทนที่อาชีพคนขับแท็กซี่และพนักงานขับรถ ทำให้อาชีพเหล่านี้ตกงาน แต่จะสร้างงานให้กับนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น และซอฟต์แวร์ Software ที่ต้องสร้างความเสถียรให้กับเทคโนโลยีไร้คนขับ ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร

2. การคมนาคมขนส่งสาธารณะจะมีราคาถูกลง แต่ราคาน้ำมันและค่าใช้จ่ายรถส่วนตัวจะมีราคาแพงขึ้น ทำให้คนหันมาใช้ขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศ และสามารถแก้ปัญหารถติดในเมืองได้

3. โครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง ระบบรถขนส่งมวลสาธารณะจะพัฒนาก้าวหน้าขึ้น เชื่อมโยงกันไปทั่ว ทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้คนใช้บริการรถแท็กซี่ส่วนตัวลดลง และหันมาใช้ขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้น

"ทุกการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสใหม่ๆ ให้คนที่แสวงหามันเสมอ" - Adaptivity

About the Author

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

thไทย