เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

Unleash your team's digital potential

Adaptivity สนับสนุนบริษัทต่างๆ ในการสร้างศักยภาพด้านดิจิทัล และ e-commerce โดยการ reskilling พนักงานของบริษัทนั้นๆ

New Skills for the
‘Distance Economy’

Are your Teams Ready?

ผู้มีอำนาจตัดสินใจมากกว่า 80% เห็นว่า พนักงานมีทักษะไม่ตรงกับทักษะที่บริษัทต้องการในการใช้โอกาสของอีคอมเมิร์ซให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การตลาดมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นอกเหนือจากความต้องการดั้งเดิม แล้วนักการตลาดในปัจจุบันต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และการจัดการข้อมูล

เริ่มอย่างไร เมื่อมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ ?
D-Mat ของเราคือการประเมินออนไลน์ที่ประเมินทักษะการตลาดที่ขับเคลื่อนยุคดิจิทัล
โดยมีหัวข้อ ได้แก่ ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ช่องทาง และการดำเนินการ เมตริก และการวิเคราะห์และเทคโนโลยีการตลาด

ทำแบบประเมินของเรา เปรียบเทียบพนักงานของคุณ และดูว่าคุณกับตลาดอย่างไร

สร้างคนที่มีทักษะด้าน E-Commerce

เริ่มจากภายในองค์กร

illus-Build E-Commerce

แรงงานที่มีทักษะใหม่ๆ และมีทักษะสูงช่วยประหยัดต้นทุนได้ถึง 6 เท่า เมื่อเทียบกับการจ้างคนงานใหม่ด้วยชุดทักษะที่จำเป็น การระบุช่องว่างของทักษะ และการจัดเส้นทางการเรียนรู้ ที่อยู่บนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลที่เราได้พิสูจน์แล้ว จะช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายทางธุรกิจแน่นอน

Marketers

41 %

ของนักการตลาดรู้สึกมีพร้อมสำหรับยุคดิจิทัล

executive

74 %

ผู้บริหารเชื่อว่าอีคอมเมิร์ซประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถอย่างมาก

Recruiting

$ 30 k

คือค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ในการสรรหาวิศวกรระดับกลาง ซึ่งอาจสูงกว่าการ reskilling พนักงานที่มีอยู่แล้วสองถึงสามเท่า

ทำไมคุณควรเลือก Adaptivity ?

brainstorming

เรามุ่งให้คำปรึกษา

เรามีทีมที่ดีที่สุด ที่จะทำงานร่วมกับคุณในการสร้างสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ

wearable

เรามีตัวเลือกที่ยืดหยุ่น

ทีมของคุณ จะได้เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะกับเป้าหมายและเวลาที่มี เราจะใช้วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน ทั้งออนไลน์ และที่สำนักงานของคุณ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุด

elearning

เราใช้แบบทดสอบเป็นหลักในการฝึกอบรบ

แบบทดสอบของเราได้รับการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลจาก Google Facebook และ Alibaba แบบทดสอบนี้จะช่วยให้คุณประเมินทักษะทางเทคนิค และช่วยในการกำหนดการฝึกอบรมที่มีเป้าหมายเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนคนของนั้นๆ

social-care

A-Team เมนเทอร์

เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ใน บริษัท ต่างๆเช่น Alibaba, Pomelo, Amazon, Shopback, Uber ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์และคำแนะนำในทางปฏิบัติ (hands-on projects) และสถานการณ์จริง (scenarios) ที่สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้ทันที

ติดต่อเรา
thไทย