สนับสนุนการปรับตัวสู่โลกเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับทุกคน

เราสร้าง Adaptive Talents เพื่อเตรียมความพร้อมต่ออนาคต

เราช่วยผู้นำแห่งอนาคต ให้อยู่รอด และเติบโตในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

คุณค่าหลักของ Adaptivity คือ การปฏิวัติทางเทคโนโลยีนั้น จะต้องครอบคลุมทุกส่วนของสังคม เราสนับสนุนการเติบโตของคนทุกคน พัฒนาเหล่าอัญมณีที่ซ่อนอยู่ในชุมชนที่ด้อยโอกาส โดยการร่วมมือกับ NGOs ในการพัฒนาทักษะการเขียนโค้ด สนับสนุนพวกเขาด้วยผลกำไรส่วนหนึ่งของเรา ร่วมไปถึงการร่วมจัดเวิร์คช็อป และกิจกรรมต่างๆ

เราต้องการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยั่งยืน เราจะช่วยให้อัญมณีเหล่านี้ค้นพบความสามารถ เติบโตในฐานะผู้นำทางเทคโนโลยี และนำความรู้กลับมาสู่ชุมชนของพวกเขา

ADC#2 | 2020-07-11

Coding Initiation #2 @Chiangmai Thailand

จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย!

สำหรับ ADC # 2 Adaptivity ร่วมกับ iLab, Kaanduu, Socket9 สนับสนุนกลุ่มนักมวยไทยรุ่นน้องอายุ 13-20 ปี ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสำรวจการข้ามสายอาชีพในเศรษฐกิจดิจิทัลหลัง COVID-19

ในวันที่ 11 กรกฎาคมเรานำผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดมาสอนนักเรียนมวยไทยในวัยต่างๆให้รู้จักกับการเขียนโปรแกรมที่สามารถทำได้ในวันเดียว

ADC2-Group Photo
ADC2-Introduction
ADC2-Code
ADC#1 | 2019-12-07

Coding Initiation

ทีม Adaptivity ร่วมกับ Saturday School ในการสอนการเขียนเว็บไซต์เบื้องต้นให้กับ Developers รุ่นเยาว์

ADC#1 Coding Initiation
ADC#1 Coding Initiation (2019-12-07)

ADC#1 - Photo Compilation
ความสำเร็จแรกในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับทุกคน

เรารวบรวมเยาวชนอายุตั้งแต่ 8 ถึง 18 ปี จำนวน 20 คน ร่วมเรียบรู้การเขียนเว็บไซต์เป็นของตนเองภายใน 2 ชั่วโมง และเราได้สร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกสู่อาชีพใหม่ให้กับพวกเขาได้ไปต่อยอดต่อไป

thไทย