เกี่ยวกับเรา

มาทำความรู้จักกับทีมของ Adaptivity, เส้นทางที่เราวางไว้, ใครจะร่วมเดินทางไปกับเราบ้าง และแผนที่เราเตรียมไว้เพื่อทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น

Adaptivity คือ ?

Adaptivity คือแพลตฟอร์มการศึกษาด้านดิจิทัล และการเรียนรู้ทักษะอาชีพใหม่ที่เป็นที่ต้องการแห่งยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

เราเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคนหางาน และบริษัทต่างๆ ที่ต้องการคนที่มีทักษะดิจิทัล โดยการให้บริการด้าน career mentorship และหลักสูตรการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์รายบุคคล

เราให้ความรู้แก่บุคคลที่พร้อมจะปรับตัวสู่การทำงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการริเริ่มการศึกษาด้านเทคโนโลยีเชิงประสบการณ์, วิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science), โมเดลธุรกิจ (business model), การตลาดดิจิทัล (digital marketing) และอื่นๆ

เราให้ความรู้แก่บริษัทชั้นนำ ที่มุ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ โดยการสร้าง lifelong learning ทักษะดิจิทัลให้แก่พนักงาน

Adaptivity นำมนุษยชาติสู่เทคโนโลนี และเตรียมผู้นำในวันนี้ให้พร้อมสำหรับวันหน้า

วิสัยทัศน์ของเรา

ความใฝ่ฝันสูงสุดของเราคือการมอบสิทธิในการจ้างงานในศตวรรษที่ 21 ให้กับทุกคนในวันนี้

เราพร้อมผลักดันผู้ที่มีแรงบันดาลใจ โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลัง อายุ ประสบการณ์ หรือความสามารถทางการเงิน เพื่อความอยู่รอด และประสบความสำเร็จในยุค Digital Transformation

เรานำทางให้แต่ละคนกลายเป็น Adaptive Talents - ผู้ที่ปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากร แม้จะมีเพียงเล็กน้อย

เราปรับแนวความคิดด้านดิจิทัล และศักยภาพความเป็นผู้นำ โดยการจัดหาเข็มทิศที่ผู้คนต้องการเพื่อการปรับตัว

เราแก้ปัญหาการเข้าถึงอาชีพดิจิทัลของชนกลุ่มน้อย และผู้ด้อยโอกาสด้วยการเพิ่มความคล่องตัวทางสังคมที่สูงขึ้นและเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจ

เราปิดช่องว่างด้านทักษะดิจิทัลในคนทุกคน เพื่อนำมนุษยชาติมาสู่เทคโนโลยี

Adaptivity Team

ทีมผู้ริเริ่มสร้างทางเดินสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

Djoann

Djoann Fal

Co-Founder, Chairman
Remi

Remi Mouton

Co-Founder, CEO
Mint

Mint, Prin Muangsin

Co-Founder, COO
Matthieu

Matthieu Douziech

Co-Founder, CSO

Adaptive Partners

LogoGetLinksColor-LightBG

GetLinks คือแพลตฟอร์มและสังคมที่เชื่อมต่อผู้มีความสามารถทางเทคโนโลยีเข้ากับโอกาสทางการงานจากทั่วเอเชีย GetLinks Group ทำให้ Adaptivity ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ใช้ ลูกค้า และนักลงทุนของ GetLinks ในการสนับสนุน digital transformation ในกลุ่มตลาดแรงงาน

thไทย