8 Soft Skills (ทักษะมนุษย์) ที่ต้องมีในการทำงานหลัง Covid-19

😱 โควิด 19 ทำให้หลายๆ คนนั้นต้องลำบาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ เรื่องเงิน เรื่องครอบครัว หรือเรื่องการงาน แต่การที่มีโรคระบาดครั้งนี้ ได้ทำให้หลายๆ คนต้องปรับตัวเองให้เข้ากับวิธีการทำงานแนวใหม่ และทำให้เกิดการขาดแคลนทักษะในที่ทำงาน

ทักษะที่ขาดแคลน (Skill Gap) เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้คนที่เป็นผู้ทำงานนั้นปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ไม่ทัน หรือไม่ได้ วันนี้ Adaptivity เลยจะมาแนะนำทักษะที่จำเป็นทั้ง ณ ตอนนี้ และหลังโควิด 19

8 Soft Skills after covid-19

📍 8 ทักษะที่จำเป็นเมื่อกลับมาทำงานปกติหลังโควิด-19

1. มีทักษะการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้สูง (Adaptability)

หลายๆ คนนั้นได้หันมาทำงานในรูปแบบใหม่ทำให้ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่างเร็วเช่นนั้นก็เป็นทักษะหนึ่งเช่นกัน เพราะมีหลายๆ คนที่ไม่สามารถทำได้

ในอดีตนั้น การปรับตัวเข้ากับที่ทำงาน เป็นการปรับตัวเข้ากับสถาณการณ์เฉพาะหน้า รวมถึงการเดินทางไปทำงานต่างถิ่น แต่ ณ ปัจจุบัน หลายๆ คนนั้นได้ปรับตัวเพื่อทำงานจากทางไกลแทน และในอนาคตหากโควิดลดลงไปแล้ว หลายๆ บริษัทยังมีแนวโน้มที่จะให้กลับไปทำงานที่ออฟฟิศ ในขณะที่อีกหลายบริษัทยังจะให้ทำงานจากทางบ้านแทน

2. มีความต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และสิ่งรอบข้าง (Tech Savvy)

ก่อนที่โควิดนั้นจะระบาด ทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้นเป็นหนึ่งในทักษะที่นายจ้าง หรือผู้รับสมัครงานนั้นมองหามากที่สุด คุณรู้หรือไม่ว่า 82% ของงานในปัจจุบันนั้นจำเป็นที่จะต้องมีทักษะเกี่ยวกับดิจิทัล ?!

เทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งที่เราห่างออกไม่ได้ในโลกปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยี และเข้าใจเทคโนโลยีนั้นต่างกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็น เป็นอย่างมาก

3. มีความฉลาดทางอารมณ์ และเข้าใจผู้อื่น (Emotional Intelligence)

การสร้างความสัมพันธ์นั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น หรือมีความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การที่เราเข้าใจความรู้สึกคนอื่นนั้นทำให้การสื่อสารพูดคุยนั้นราบลื่นขึ้น และยิ่งเวลาส่งอีเมล หรือคุยทางโทรศัพท์นั้นอาจจะทำให้แสดงกริยา หรือท่าทางได้ยากกว่าแต่น้ำเสียง หรือเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นกำลังเผชิญนั้นจะช่วยปะติปะต่อความสัมพันธ์ได้

4. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

การคิดสร้างสรรค์นั้นไม่มีวันสิ้นสุด เพราะฉะนั้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในหน้าที่การงานไม่ว่าคุณจะทำงานสายไหนก็ตาม ความคิดสร้างสรรค์นั้นนำมาใช้ในการเลือกวิธีการทำงานแบบใหม่ให้ไม่น่าเบื่อได้ ช่วยให้เราผ่านเวลายากลำบากได้ ช่วยลดความเครียด อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในทักษะที่มาใช้ในการเสนองานในอนาคตได้อีกด้วย

5. ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ และมีความอดทนสูง (Resilience)

การไม่ยอมแพ้นั้นเป็นสิ่งที่ยาก แต่ในบางครั้งเราก็ต้องมองความอุปสรรคและอดทนกับสิ่งๆนั้น เพราะฉะนั้นการมีความอดทนจึงเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเรา การยอมแพ้เกิดขึ้นได้จากหลายๆ เหตุผลเช่น จากความเครียด แรงกดดัน หน้าที่การงาน ฯลฯ เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้ เพราะสิ่งที่รอคุณอยู่อาจจะคุ้มค่า (worth it) ก็เป็นได้

6. การจัดการเวลา และรับผิดชอบที่สูงต่อหน้าที่การงาน (Time Management)

การทำงานจากทางไกล หรือที่บ้านนั้นมีข้อดีมากมาย เช่นเลือกเวลาทำงาน และจัดการเวลาเองได้ แต่บางครั้งการจัดการเรื่องเวลาอาจจะเกิดเป็นปัญหาได้ เนื่องจากคุณอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเวลาการทำงาน ใช้เวลาทำอย่างอื่นแทน และอาจจะจัดการความสำคัญผิดๆ เพราะฉะนั้นทักษะจัดการเวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดจึงสำคัญ

7. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Problem Solving)

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นทักษะที่หลายๆ คนมี เพราะทั้งชีวิตเรามีปัญหามากมายเข้ามาเสมอ ตั้งแต่โควิดระบาดนั้นทำให้หลายๆ บริษัทต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเลือกที่จะให้ทำงานจากทางบ้านแทนเพื่อลดการระบาดในที่ทำงาน แต่สำหรับผู้ทำงานนั้น การแก้ปัญหาในระยะสั้นเป็นเรื่องที่ต้องเจอเสมอในหน้าที่การงาน

8. สร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้ดี (Motivation)

การสร้างแรงบันดาลใจเป็นเรื่องที่ยาก โดยเฉพาะเวลาที่มีเรื่องเครียดๆ เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา การสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองกลายเป็นทักษะที่สำคัญพอๆ กับทักษะในการสื่อสาร การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะต่อให้คนอื่นสั่งงานคุณมา หรือมีผู้ช่วย แต่หากคุณไม่มีแรงบันดาลใจ ผลงานที่ออกมา อาจจะไม่ดีเท่ากับตอนที่คุณมีแรงผลักดัน และแรงบันดาลใจ

หลังจากที่โควิดเพลาลงแล้ว หลายๆ วิธีการทำงานนั้นอาจจะไม่เปลี่ยนตามก็เป็นได้ เพราะที่ทำงานอาจจะปรับตัวให้ทำงานแบบทางไกลแทน เพราะฉะนั้นแล้วการมีทักษะหลายๆ ด้าน นอกจากจะช่วยตัวคุณให้ปรับตัวเองเข้ากับสถานการณ์ได้ดีขึ้นแล้วยังเป็นประโยชน์ให้ตัวคุณทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

About the Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish