หุ่นยนต์จะช่วยเลิก ‘ทาสยุคใหม่’ (Modern Slavery) ได้จริงหรือ?

🤖 ถึงแม้ว่า หุ่นยนต์ (Robot) และระบบอัตโนมัติ (Automation) จะได้มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมายในปัจจุบัน ซึ่ง World Economic Forum ได้คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 บริษัทต่างๆ จะหันมาใช้ระบบอัตโนมัติแทนมนุษย์เพิ่มขึ้นกว่า 50%

👩‍🎓 หลายๆ คน คาดหวังว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมาช่วยปลดเปลื้องมนุษย์จากการเป็น 'ทาส' ที่ทำงานโดยอาศัยทักษะน้อยแต่ใช้แรงงานมากในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งระบบอัตโนมัติจะเข้ามาช่วยทำงานน่าเบื่อ ซ้ำซาก (Routine) แทนมนุษย์ และงานเก่าๆ ที่ล้าสมัยจะหายไปกว่า 85 ล้านตำแหน่งในปี 2025

Robot to end Slave

🤓 แต่สำนักข่าว Router ได้รายงานว่า "การเติบโตของการใช้ระบบหุ่นยนต์ในภาคการผลิตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแนวโน้มทำให้ปัญหา 'แรงงานทาสยุคใหม่' (Modern Slavery) ร้ายแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากแรงงานที่ตกงานเพราะระบบอัตโนมัติอาจต้องยอมแข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งงานที่ได้ค่าจ้างต่ำ"

😫 แรงงานที่ขาด 'ทักษะสมัยใหม่และไม่สามารถปรับตัวได้ทัน' หรือไม่ได้รับการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพจากภาครัฐนั้น จะต้องแข่งขันกันเองเพื่อให้ได้ทำงานในตำแหน่งล่างสุดที่ได้ค่าจ้างน้อยลง (Low Skilled, Low Paid) ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะอาจจะเกิดการเอารัดเอาเปรียบ และช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนสูงมากยิ่งขึ้น

👷‍♀️ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้คาดการณ์ว่า แรงงานกว่า 137 ล้านคน ในประเทศ กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ไทย, เวียดนาม และฟิลิปปินส์ มีความเสี่ยงสูงมากที่จะโดนแย่งงานโดยระบบอัตโนมัติในอีก 20 ปีข้างหน้า

🚀 ดังนั้นรัฐบาลควรที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว และสร้างมาตรการที่จะสามารถเตรียมพร้อม 'แรงงานกลุ่มนี้' ให้สามารถปรับตัวและช่วยสร้างความรู้ความสามารถใหม่ๆ (Adapt & Educate) ที่จะทำให้แรงงานเหล่านี้สามารถอยู่รอดในยุคดิจิทัลได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม “เทคโนโลยีอาจส่งผลเสียต่อแรงงาน แต่เทคโนโลยีก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาด้วยการสร้างโอกาสสำหรับงานที่ดีขึ้นเช่นกัน” - Cindy Berman, Head of Modern Slavery

📢 แล้วคุณหละเป็นแรงงานกลุ่มไหน? งานที่คุณทำอยู่จะถูกแย่งไปโดยหุ่นยนต์หรือเปล่า?

🙋‍♂️ ใครอยากพัฒนา 'ทักษะดิจิทัล' ให้ทันโลกยุคใหม่ และไม่โดนดิสรัปต์ (Disrupt) จนกลายเป็นมนุษย์ตกงาน สามารถปรึกษาเมนเทอร์ของ Adaptivity ได้แล้ววันนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย

About the Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish