อาชีพสีเขียว (Green Jobs) จะมีความต้องการสูงขึ้นในตลาดแรงงาน

Solar Panel Installers

สำนักข่าว Reuters ได้รายงานว่า "อาชีพผู้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solar-Panel Installers) เป็นอาชีพที่คาดว่าจะเติบโตกว่า 104.9% ภายในปี 2026" ซึ่งเป็นอาชีพใหม่ที่เป็นต้องการของตลาดเนื่องจากการดิสรัปต์ (Disrupt) ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

เมื่อพลังงานทางเลือกมีความต้องการสูงในตลาด เงินลงทุนและ 'งาน' ต่างๆ ก็จะไปอยู่ในสายอาชีพเหล่านี้

ยุคดิจิทัลที่เราอยู่กันในปัจจุบันนี้ การใช้พลังงานกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต เราอาจจะหลงลืมไปว่า 'ไฟฟ้า' ที่เราใช้ชาร์ตโทรศัพท์ เล่น Facebook, Instagram, Work from Home กันนั้นมีที่มาจากไหน !! เราแทบจะอยู่ไม่ได้เลยด้วยซ้ำถ้าหากไม่มีพลังงานที่เรียกว่า 'น้ำมัน' เพื่อใช้ในการขับรถและการเดินทางไปไหนต่อไหน?

'รถไฟฟ้า - Electric Cars' เป็นที่พูดถึงมากในปัจจุบัน ตามมาด้วยแนวคิดว่า ไม่ต้องใช้น้ำมัน, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่หารู้ไม่ว่า 'ไฟฟ้า' ที่เราใช้นั้นผลิตมากจาก 'ถ่านหิน' ซึ่งกระบวนการผลิตนั้นก็ปล่อยควันและสร้างมลพิษอยู่ดี

การเข้าถึงพลังงานใหม่ๆ ที่เป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นหัวข้อที่คนทั่วโลกให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะ ปัญหาสิ่งแวดล้อมแปลกๆ ที่แสดงออกให้เห็นจากปรากฎการณ์ต่างๆ นั้นทำให้คนตื่นตัวและปรับตัวเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นร่วมกัน

"เทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ราคาและการเข้าถึงพลังงานทางเลือกนั้นง่ายมากยิ่งขึ้น"

พลังงานทางเลือก ถือเป็นทางออกที่จะช่วยให้มนุษย์อยู่รอดต่อไปในอนาคต เพราะการใช้พลังงานหลักที่นิยมใช้ทั่วโลกในปัจจุบันที่ได้จากแหล่งฟอสซิล (Fossil Fuel) ที่ใช้แล้วหมดไปได้แก่ น้ำมัน, ถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติ สร้างมลพิษซึ่งส่งผลต่อคุณภาพอากาศและระบบนิเวศของโลก ทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและปัญหาโลกร้อนตามมา

พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)

คือ พลังงานทางเลือกที่สามารถผลิตหรือก่อกำเนิดขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง และสามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้อีก ส่วนมากเป็นพลังงานสะอาด (Clean Energy) และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น

1. พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power)
2. พลังงานน้ำ (Hydroelectric Energy)
3. พลังงานลม (Wind Power)
4. พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy)
5. พลังงานชีวภาพ (Biomass Energy)

พลังงานทางเลือกที่เริ่มนำเข้ามาใช้ในบ้านเรือนและอุตสาหกรรมกันมากขึ้นและเติบโตมากที่สุดได้แก่ พลังงานสุริยะ (Solar Power) ซึ่งปัจจุบันมีราคาที่ผู้คนทั่วไปสามารถจับต้องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตมีความทันสมัย และมีแนวโน้มว่าจะกลายมาเป็นพลังงานหลักที่ใช้กันในครัวเรือนในอนาคตอันใกล้

เมื่ออุตสาหกรรมต่างๆ และผู้คนหันมาใช้พลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้น อาชีพที่เกี่ยวกับพลังงานสีเขียว (Green Energy) ก็เป็นที่ต้องการของตลาดสูงมากเช่นเดียวกัน เช่น

1. ช่างติดตั้งและดูแลรักษาแผงโซล่าเซลล์ (Solar Photovoltaic Installers)
2. ช่างเทคนิคดูแลรักษากังหันลมไฟฟ้า (Wind-Turbine Service Technicians)
3. นักธรณีวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง (Geoscientists & Urban Planners)
4. นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Scientists & Specialists)
5. นักพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ด้านสิ่งแวดล้อม (Systems Software Developers)

"เงินลงทุนอยู่ที่ไหน ตำแหน่งงานอยู่ที่นั่น" เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เทรนใหม่ๆ แห่งโลกอนาคตก่อนคนอื่น ก็จะสามารถปรับตัวและพัฒนาทักษะของเราไม่ให้ถูกดิสรัปต์จนตกงาน

About the Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish