“ทหาร” แห่งโลกอนาคต : Future Soldier

💂‍♂️ [ภาพรวม] :

ทหารอาชีพ คือ ผู้ต่อสู้หรือรบในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ เพื่อปกป้องดูแลอธิปไตยของประเทศ ทหารอาจเป็นบุคคลที่ถูกเกณฑ์มาหรือมาด้วยความสมัครใจ ทหารเป็นบุคลากรของกองทัพที่แบ่งออกเป็นเหล่าต่าง ๆ เช่น กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

📍 ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีหลายๆ อย่างที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องปกตินั้น เริ่มต้นมาจากความต้องการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในทางการทหาร เช่น คอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ต, GPS, โดรน รวมถึง การเดินทางไปสำรวจอวกาศ (Space Program)

Future Soldier

🔮 [อนาคต] : Future Soldier

1. จำนวนทหารทั่วโลกจะลดลง (Number of Troops)

ถึงแม้ข้อแรกในการวางยุทธศาสตร์การรบแบบ 'สงครามตามแบบ' นั้นจะบอกไว้ว่า "จำนวนทหารที่ส่งไปรบยิ่งเยอะยิ่งดี" แต่ในปัจจุบันนั้นไม่สำคัญอีกต่อไป เพราะจำนวนทหารที่มากกว่าไม่ได้การันตีว่าจะได้รับชัยชนะ แต่กลายเป็นเป็นว่าใครมีอาวุธและเทคโนโลยีที่ดีกว่ามักจะมีแนวโน้มที่จะได้รับชัยชนะมากยิ่งขึ้น ทำให้งบประมาณที่ใช้ในการสร้างทหารลดน้อยลงแต่เน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีแทน

2. เทคโนโลยีใหม่ๆ มีส่วนสำคัญในทางการทหาร (New Technology)

การวิเคราะห์ข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามด้วยการใช้ Artificial Intelligent (AI), Machine Learning และอภิมหาข้อมูล (Big Data) จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์และดำเนินการต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีจดจำใบหน้าและเสียง (Face & Speech Recognition) และการแปลภาษาแบบ Real Time ก็จะช่วยให้สามารถหาข้อมูลและสามารถป้องกันประเทศจากภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภามากยิ่งขึ้น

3. หุ่นยนต์และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Robot & IoT)

อาวุธยุทโธปกรณ์ มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น อาวุธอัตโนมัติ (Autonomous Weapons), หุ่นยนต์ (Robotics), อากาศยานไร้คนขับโดรน (Drone), เรือดำน้ำไร้คนขับ (Robot Submarine) การรบในอนาคตไม่ต้องอาศัยกำลังทหารมากมาย แต่จะเปลี่ยนมาเป็นสงครามปุ่มกด ที่ใช้ทหารในการควบคุมหุ่นยนต์และเครื่องมือต่างๆ เท่านั้น

4. เน้นสมัครใจ ไม่เกณฑ์ทหาร (Volunteer or Draft)

เทรนด์ทั่วโลกกำลังจะเปลี่ยนไป เน้นการสร้าง 'ทหารอาชีพ' จากการสมัครใจเข้ามาเป็นทหาร (All Volunteer Force) มากกว่าจะที่บีบบังคับ จับใบดำใบแดง เพื่อเกณฑ์ทหาร เพราะแต่ละบุคคลมีศักยภาพที่แตกต่างกันและมีความสามารถที่จะพัฒนาประเทศในวิธีที่ต่างกัน การเปิดรับสมัครทหารแบบสมัครใจ จะช่วยทำให้ได้คนที่ 'มีใจ' ในการทำงานจริงๆ

ตัวอย่าง Video เทคโนโลยีในอนาคตของทหาร :

❤ Make Peace, Not War - สร้างสันติภาพ ยุติสงคราม

"ทุกการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสใหม่ๆ ให้คนที่แสวงหามันเสมอ" - #Adaptivity

About the Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish