“ตำรวจ” แห่งโลกอนาคต : Future Policeman

👮 [ภาพรวม] :

ตำรวจ คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยของผู้คนในสังคม โดยมีอำนาจในการสอบสวน จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิด โดยใช้การบังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ (Law Enforcement)

📍 40 กว่าปีก่อนเทคโนโลยีที่ตำรวจใช้มากที่สุดนั้นก็ไม่พ้น 'วอค์กกี้ทอล์คกี้ หรือวิทยุสื่อสาร' และตู้โทรศัพท์ Payphone ที่ใกล้ที่สุดในการรับแจ้งเหตุ แต่ในปัจจุบันใครๆ ก็มีสมาร์ตโฟนที่สามารถโทรหา 191 ได้จากทุกที่ทุกเวลา และนอกจากนั้น Internet of Things (IoT) ยังกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการมอนิเตอร์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมที่สามารถส่งต่อข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต

Future Policeman (Robot)

🔮 [อนาคต] : Future Policeman

1. ตำรวจ เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์

เพราะ เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยวิจารณญานในการปฏิบัติหน้าที่, ต้องมีไหวพริบในการตัดสินใจ, มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูงในการเข้าถึงสถานที่ต่างๆ รวมถึงต้องมีทักษะในการสื่อสาร และการทำงานร่วมกับมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นสกิลมนุษย์ (Soft Skills) ที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำแทนได้

2. ตำรวจด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cyber Security)

จะเยอะขึ้น เพราะ อาชญากรรมไม่ได้มีแต่เฉพาะบนท้องถนน มุมตึกอีกต่อไป แต่ได้ย้ายมาอยู่บนโลกไซเบอร์ เช่น การแฮกข้อมูลส่วนตัว, การโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิต, การสแกมฉ่อโกงบนโซเชียลเมียเดีย (Scams), การแบล็กเมล์ รวมถึงการค้าขายสิ่งผิดกฎหมายบนโลกออนไลน์

3. หุ่นยนต์และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Robot & IoT)

จะเข้ามาเป็นเครื่องมือใหม่ๆ ของตำรวจ ช่วยเหลือในการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่จะมาแย่งงาน โดยเฉพาะในปฎิบัติการที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หุ่นยนต์กู้ระเบิด, หุ่นยนต์สุนัขตำรวจ และโดรน (Drone) ตรวจตรา เป็นต้น

4. เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

จะเข้ามามีส่วนช่วยในการทำงานของตำรวจ เช่น การใช้กล้อง CCTV หรือ Video Surveillance ในการมอนิเตอร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบ Real-Time ที่ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Face Recognition) และการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Readers) ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลและลักษณะทางกายภายได้ชัดเจน ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการจับกุม

5. การวิเคราะห์อภิมหาข้อมูล (Big Data Analysis)

ช่วยให้ตำรวจสามารถคาดการณ์ และจัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น สามารถวิเคราะห์หาตำแหน่งเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรม, สามารถวิเคราะห์สาเหตุของการก่ออาชญากรรมที่สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงนโยบายของภาครัฐได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่าง Video การใช้เทคโนโลยีของตำรวจ :

"ทุกการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสใหม่ๆ ให้คนที่แสวงหามันเสมอ" - Adaptivity

About the Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish