“ฝ่ายบุคคล” แห่งโลกอนาคต : Future HR

💂‍♂️ [ภาพรวม] :

มีคำกล่าวว่า หนึ่งในทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของบริษัทคือพนักงาน อาชีพ HR (Human Resources) จึงเป็นอาชีพที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อเข้ามาเติมเต็มในองค์กร หน้าที่ของ HR ไม่ใช่เพียงแค่การคัดสรรบุคคลที่จะเข้ามาทำงานเท่านั้น แต่ยังต้องมองเห็นถึงคุณค่า ศักยภาพของบุคคล เพื่อนำมาพัฒนาและช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้

📍 ในปัจจุบัน หน้าที่การสรรหาพนักงานยังเป็นของฝ่าย HR ที่เป็นมนุษย์ แต่แนวโน้มในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็บ่งบอกว่าเทคโนโลยีจะก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้และหน้าที่นั้นอาจเปลี่ยนไปเป็นของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) การที่ AI มีแนวโน้มจะเข้ามาครองพื้นที่การทำงานในส่วนของมนุษย์ทำให้วิถีทางของอาชีพ HR เปลี่ยนไป เพราะองค์กรจำเป็นจะต้องปรับรูปแบบการทำงาน ความรับผิดชอบ หรือแม้กระทั่งอำนาจในการตัดสินใจเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

Future HR

🔮 [อนาคต] : Future Soldier

1. การเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิทัล (Digitalization)

ต้องยอมรับว่าระบบเกือบจะทุกอย่างในปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นแบบดิจิทัลหมดแล้ว การสรรหาบุคลากรของฝ่าย HR ในแบบดั้งเดิมจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกันเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่มมากขึ้นและทักษะเฉพาะที่กำลังเป็นที่ต้องการในขณะนั้น การใช้โปรแกรมเพื่อคัดสรรพนักงานเช่น Zoho People, Breezy HR, ADP เข้ามาเสริมทำให้กระบวนการรวดเร็ว แม่นยำ ทั้งยังสามารถขยายขอบเขตการค้นหาไปได้เป็นทั่วโลก

2. การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

โดยปกติ การประเมินความสามารถของพนักงานจะเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ HR แต่ในหลายองค์กรที่มีขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมากหลายองค์กรได้หันมาใช้งาน AI เพื่อทดสอบ ค้นหาและประเมินทักษะที่มีของพนักงานแต่ละคนแทนการตัดสินใจจากฝ่าย HR ด้วยเหตุผลว่าการประเมินของ AI นั้นมีความแม่นยำมากกว่า 80% อีกทั้งการใช้ AI จะช่วยตัดปัญหาเรื่องอคติ (Human Bias) ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

3. การปรับรูปแบบองค์กร (Organization Redesign)

เมื่อรูปแบบการทำงานก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ บทบาทของ AI จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ดังที่เราเห็นทนาย AI (AI Lawyer) ศัลยแพทย์ AI (AI surgeon) หรืออีกหลายๆ อาชีพที่ถูก AI เข้ามาทดแทนในการทำหน้าที่ อาชีพ HR ก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นในอนาคต พนักงานที่เป็นมนุษย์อาจถูกลดจำนวนลงด้วยเหตุผลทางด้านค่าใช้จ่ายและสวัสดิการ ไม่แน่ว่าอีก 10 ปีข้างหน้า เราอาจได้เห็น AI ทำงานแทนในระดับผู้บริหาร (C-level) เลยก็เป็นได้

ตัวอย่าง Video อนาคตของอาชีพ HR ภายในปี 2025 :

"ทุกการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสใหม่ๆ ให้คนที่แสวงหามันเสมอ" - #Adaptivity

About the Author

  • A part-time word slinger for digital contents. Enjoys reading, strolling around and exploring cafes. Currently an intern at Adaptivity.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish