ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ : 10 สกิลสำคัญแห่งยุคที่ ‘มนุษย์เป็ด’ ควรมี !

[อ่านสั้นๆ] : สมัยก่อนการโดนหาว่าเป็น "มนุษย์เป็ด" จะมีความหมายออกไปในทางที่ไม่ดี ออกแนวว่าเป็น "พวกหาตัวเองไม่เจอ เหยาะแหยะ ไร้ความรับผิดชอบ ทำอะไรก็ไม่ได้ดีสักกะอย่าง" แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป "เป็ด" กลายเป็นกลุ่มคนที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน !!
Duck Multipotentialite Person

"เป็ด" คือ คำที่เอาไว้เปรียบเทียบคนที่มีความสนใจหลายด้าน สามารถทำได้หลายอย่าง แต่ไปไม่สุดถึงขั้นเชี่ยวชาญสักอย่าง (Master of None) เหมือนเป็ดที่ว่ายน้ำก็ได้ บินก็ได้ เดินอยู่บนบกก็ได้ ทำได้ทุกอย่างแต่ไม่ Pro ซักอย่าง!!! มีคำเรียกคนเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษในทางจิตวิทยาว่า "Multipotentialite"

แต่ในปัจจุบัน คนที่ไม่เก่งสุดยอดสักอย่างแบบเป็ดๆ เหล่านี้กลายมาเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ เพราะว่า เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูง ปรับตัวได้ไว มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานหลายอย่างได้พร้อมกัน ซึ่งการมีพื้นฐานหลายๆ อย่างสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ง่าย ไม่ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรก และยังสามารถจบงานหลายๆ อย่างได้ภายในคนเดียว เรียกได้ว่า Multi-ทาส เห้ย Multitasking อย่างแท้จริง !!

แต่หลายๆ ครั้งการเป็น ',มนุษย์เป็ด' ที่ทำได้ทุกอย่าง ทำให้งานหลายๆ อย่าง มารุมเร้าอยู่ที่เป็ดเพียงคนเดียว เพราะ ทำเป็นทุกอย่าง ทำได้หมด "เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว" แต่ได้เงินเดือนเท่าเดิมเท่ากับคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่าง ซึ่งตรงนี้ฝ่ายบุคคลในบริษัทต่างๆ ต้องให้ความสำคัญ เพื่อไม่ให้ 'เป็ด' รู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบในที่ทำงานจนเกินไป ทำให้เกิดความท้อใจ หมดไฟในการทำงาน เพราะเกิดการเปรียบเทียบขึ้นระหว่างพนักงานกันเอง

'เป็ด' ในยุคดิจิทัลควรมี "ทักษะ" : Soft Skills และ Hard Skills อะไรบ้างถึงจะถูกใจและเป็นที่ต้องการตลาดแรงงานในปัจจุบัน?

1. การคิดวิเคราะห์ (Critical & Analytical Thinking):

การฝึกวิเคราะห์และแยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามาเกิดจากสาเหตุอะไร จัดความสำคัญในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนค้นหาแนวทางการแก้ไข ถือเป็นสกิลสำคัญแรกๆ ที่เป็ดทุกคนพึงต้องมี เพราะหุ่นยนต์ยังสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะและแปลผลออกมาได้อย่างลึกซึ้งเท่าสมองมนุษย์

2. ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ (Creativity & Design)

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิด ออกแบบ แก้ปัญหา ที่แตกต่างอย่างมีชั้นเชิงของมนุษย์นั้น AI ยังเทียบขั้นไม่ติด ฉะนั้นหากเป็ดมีสกิลเหล่านี้ติดตัว รับรองว่าสามารถอยู่รอดในสายงานไปได้อีกนาน นอกจากนั้น 'จินตนาการ' ยังเป็นความสามารถที่พิเศษอย่างยิ่งของมนุษย์ที่ยังหาไม่ได้ในหุ่นยนต์

3. ความเป็นผู้นำ (Leadership & Social Influence)

ความเป็นผู้นำนั้นสามารถตีความได้หลายแบบ โดยคุณสมบัติของคนที่มีความเป็นผู้นำในภาพรวมนั้น มักจะเป็นคนที่สามารถโน้มน้าว กระตุ้น ชี้นำ ผลักดันให้บุคคลอื่น มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่างๆ ตามความต้องการ โดยมีความสำเร็จเป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งความเป็นผู้นำ เป็นสกิลที่ทุกคนพึงมี ไม่ใช่แต่เพียง หัวหน้า หรือ เจ้านายเท่านั้น

4. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology use & innovation)

เทคโนโลยีและนวัตกรรมปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา หากใครตามไม่ทันก็จะเป็นคนที่ตกยุค การเข้าใจการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อัปเดทตัวเองอยูjตลอดเวลา ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนในการเติบโตในสายอาชีพได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การ Upskill กลายเป็นสิ่งที่คนทำงานทุกคนต้องทำ!

5. การเรียนรู้เชิงรุกและการวางแผนยุทธศาสตร์ (Active Learning & Strategy Planning)

การเรียนรู้ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในการทำงานก็เช่นเดียวกัน หากเราหยุดที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของตัวเองก็จะทำให้เรามีความรู้เท่าเดิม และไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ไปข้างหน้าได้ เช่นเดียวกับการวางแผนในการทำงานอย่างเป็นระบบก็จะช่วยให้สามารถนำองค์กรไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ได้

6. การโน้มน้าวและเจรจาต่อรอง (Persuasion & Negotiation)

การปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่นถือเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องทำเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นปกติ หากเราสามารถพูดคุยโน้มน้าวคนอื่นได้ ก็จะทำให้เราได้ประโยชน์จากการเจรจานั้นๆ ในการทำงานก็เช่นเดียวกันหากเรามีสกิลที่สามารถโน้มน้าวและเจรจาต่อรองกับคนอื่นได้ดี ก็จะทำให้เราสามารถที่จะขายสินค้า, บริการของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7. การปรับตัวและยืดหยุ่น (Adaptability & Flexibility)

คนที่มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ ส่วนมากเป็นคนที่มี Growth Mindset ที่คิดว่าตนเองสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ที่ให้ดีขึ้นได้เสมอ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และบริบทต่างๆ ทำตัวเหมือน 'น้ำ' ที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปแบบไปตามสิ่งที่ตนได้ประสบพบเจออยู่ตลอดเวลา จะทำให้การทำงานนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8. การเขียนโปรแกรมและการออกแบบ UX (Programming & UX Design)

โลกที่ทุกอย่างกำลังกลายเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) ทำให้การเขียนโปรแกรมและการออกแบบ UX เป็นสกิลที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก เพราะทุกบริษัทต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยและย้ายแพลตฟอร์มมาอยู่บนโลกออนไลน์ ทำให้เกิดอาชีพสำคัญใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น App Developer, Web Developer, UX Design, UI, Graphic Designer เป็นต้น

9. การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Decision Making & Problem Solving)

การตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทำให้การทำงานนั้นราบรื่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI, Big Data เข้ามาช่วย ก็จะทำให้สามารถร่นเวลาและกำลังคนในการแก้ปัญหา รวมถึงยังสามารถป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำซากในอนาคตอีกด้วย

10. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

ไม่มีใครอยากทำงานกับคนที่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์! การใช้เหตุผลและสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นั้น ถือเป็นสกิลที่สำคัญในปัจจุบัน เพราะ การทำงานร่วมกับคนอื่น ต้องรู้จักประนีประนอมและพูดคุยกันด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะทำให้การทำงานนั้นราบรื่น และสามารถทำให้ทีมงานอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

Fun Fact :

ในวงการงานสาย Tech : "เป็ด" มีบทบาทในการช่วยเหลือ Programmer ในการแก้ไข Code ที่ไม่สามารถใช้งานด้วยวิธีการที่เรียกว่า Rubber Duck Debugging ซึ่งเป็นการคุยกับ 'เป็ดยาง' เพื่อเล่าปัญหา อธิบายวิธีคิดในการ Coding แต่ละบรรทัดออกมาเป็นคำพูดอย่างช้าๆ แล้วเป็ดยางจะช่วยแก้ปัญหาได้ เพราะ คนเราเมื่อได้ทบทวนกับตัวเอง พูดอธิบายไปเรื่อยๆ ได้ยินความคิดตัวเองอย่างเป็นระบบ เราก็จะนึกภาพ เห็นปัญหาที่ไม่ Make Sense ต่าง แล้วสามารถแก้ปัญหา และตกตระกอนเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

About the Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish