5 วิธี เพิ่มความหลากหลายในงานสาย Tech

🧐 ในสังคมไทยมักจะมี Stereotype หรือ ทัศนะคติ การผิดๆ เกี่ยวกับผู้คนในสายงานต่างๆ :

ถ้าหากพูดคำว่า "โปรแกรมเมอร์" ออกมา หลายๆ คนก็ยังเห็นภาพ 'ผู้ชาย' เนิร์ดๆ ใส่แว่นนั่งเขียน Code อยู่ที่หน้าจอคอมและคุยกับใครไม่ค่อยจะรู้ ซึ่งนอกจากจะเหมือนเป็นการดูถูก จัดกลุ่ม ด้อยค่าคนอื่นแล้ว ยังเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดไม่ว่าเพศไหนก็ตาม

💻 ในยุคดิจิทัลนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาชีพกลุ่ม STEM (Science, Technology, Engineering and Math) ได้แก่ วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนในทุกๆ ด้าน ทำให้มีตำแหน่งงานสาย IT และดิจิทัล ใหม่ๆ งอกขึ้นมาใหม่เต็มไปหมด ซึ่งส่งผลทำให้ตลาดแรงงานมีความต้องการกำลังคนที่จะเข้ามาทำในสายงานเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

Diversity at Workplace

"ผู้หญิงกว่า 48% ในงานสาย STEM กล่าวว่า เคยถูกดูถูก (Discrimination) ในช่วงการสัมภาษณ์งานเกี่ยวกับสามารถของตน"

อาชีพกลุ่ม STEM นั้นถูกผูกขาดโดย 'ผู้ชาย' มาอย่างยาวนาน และน้อยมากที่จะมีต้นแบบ (Role Model) ที่เป็นผู้หญิงในงานสายนี้ ถึงแม้ว่าถ้าหากใช้สามัญสำนึกปกติ และศึกษางานวิจัยต่างๆ นั้นก็ได้พิสูจน์แล้วว่า "ระดับความรู้และความสามารถไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศแต่อย่างใด"

แต่ก็ยังมีมายาคติ (Myth) ผิดๆ ที่ชอบมองว่า 'ผู้หญิงไม่เก่งเลข ไม่เก่งวิทย์' - 'ผู้ชายสายวิทย์ ผู้หญิงสายศิลป์' ซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใคร ก็มีส่วนทำให้สูญเสียเสียความมั่นใจ (โดยเฉพาะถ้าถูกกล่อมเกลามาตั้งแต่เด็ก) และถูกชักจูงให้ไม่เรียนในสายที่ตัวเองชอบ

จะสังเกตได้ว่า 'คณะ' เรียนสายที่เกี่ยวกับ STEM จะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเสมอ ซึ่ง Microsoft ได้รายงานว่ามีผู้หญิงเพียง 6.7% เท่านั้นจบการศึกษาได้ปริญญาในสาขาเกี่ยวกับ STEM

📍 5 วิธี เพิ่มความหลากหลายในงานสาย Tech

1. ปรับเปลี่ยนแนวคิด (Mindset Reboot)

"เปลี่ยน Mindset เพื่อเพิ่มจำนวนผู้หญิงในตำแหน่งงานสายงาน STEM"

ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ทัศนะคติ ของคนในสังคมและบริษัท ให้มองเห็นทุกคน 'เหมือนกัน' ในความเป็นมนุษย์โดยดูที่ความสามารถเป็นหลักและไม่เอาเพศหรือเชื้อชาติมาเป็นตัวชี้วัดในการตัดสินใจรับคนเข้าทำงาน โดยอาจจะจัดเป็น Workshop เพื่อทำความเข้าใจเรื่องความหลากหลายเพื่อไม่ให้การการอคติโดยไม่รู้ตัว (Unconscious Bias)

💡 ในปัจจุบันบริษัท Tech ใหญ่ๆ ใน Silicon Valley เช่น Apple, Facebook, Google และ Microsoft ได้ออกนโยบายให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายและการไม่เลือกปฏิบัติในที่ทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะไม่มีใครอยากทำงานในที่ที่ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันถึงแม้จะทำงานในตำแหน่งเดียวกัน

2. ให้เครดิต (Give Credit)

"ผู้หญิงในสายงาน Tech มักจะโดนกลืนโดยผู้ชายที่มีสัดส่วนเยอะกว่า"

ผู้หญิงมักจะรู้สึก 'ไม่มีตัวตน' ในที่ทำงาน โดยเฉพาะงานสาย Tech ที่มักจะมีเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าเป็นผู้ชายในที่ทำงานมากกว่า งานวิจัยกล่าวว่า หัวหน้ามักจะลืม 'ความสำเร็จ' ของผู้หญิงง่ายกว่า และเนื่องจาก Life Style ที่ต่างกัน ทำให้บางครั้งการเฉลิมฉลองนั้นเกิดขึ้นแต่กับกลุ่มผู้ชายด้วยกันเอง

💡 หากต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้ก็ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคน Call Out ชื่นชมซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม โดยการฉลองความสำเร็จของทุกคนไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เพื่อที่จะนำแสงสว่างมาสู่ความสำเร็จของคนทุกกลุ่มในที่ทำงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ

3. ต้นแบบ (More Role Model)

"หากพูดถึงผู้หญิงในสาย Tech สักคน คุณคิดถึงใคร นึกออกไหม?"

ถ้าพูดถึงคนที่ประสบผลสำเร็จในงานสาย Tech คนส่วนมากก็คงจะพูดชื่อ 'ผู้ชาย' ออกมาได้โดยไม่ต้องคิด ไม่ว่าจะเป็น Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates และอีกมากมาย แต่พอให้ตอบชื่อ ผู้หญิง สาย Tech ออกมาสักคน คงจะยากที่จะได้คำตอบกลับมาถึงแม้จะถามผู้หญิงเองก็ตาม

💡 เพราะฉะนั้นการสร้างตัวอย่างหรือต้นแบบ (Role Model) จากผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในงานสายนี้ให้มีพื้นที่มากขึ้นใน Social Media ก็จะช่วยทำให้ผู้หญิงมีกำลังใจ ไม่โดดเดี่ยวและช่วยกระตุ้นให้ผู้หญิงหันมาเดินทางในงานสายนี้มากยิ่งขึ้น

4. ลดความไม่เท่าเทียมของฐานเงินเดือน (Narrow the Gender Pay Gap)

"ผู้หญิงมากกว่า 68% ยอมรับเงินเดือนที่เสนอและไม่กล้าต่อรอง"

ถึงแม้ว่าผู้หญิงในงานสาย Tech จะมี 'ช่องว่างของเงินเดือน' ที่น้อยกว่าอาชีพอื่นๆ แต่ก็มียังมีความไม่เท่าเทียมในฐานเงินเดือนอยู่ดี ในหลายๆ บริษัทผู้หญิงยังโดนกดเงินเดือน เพราะถูก Discriminate ว่าสามารถทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยกว่าผู้ชายมาหลายๆ ยุคสมัย

💡 บริษัทใหญ่ๆ เช่น Intel ได้ประกาศชัดเจนว่า ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศอะไร ถ้าทำงานในตำแหน่งเดียวกัน ก็จะได้เงินเดือนที่เท่ากัน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่บริษัทในทุกๆ ที่บนโลกควรนำไปใช้เช่นเดียวกัน เพราะจะทำให้สามารถดึงดูดผู้หญิงเข้ามาทำงานสาย Tech ได้มากยิ่งขึ้น

5. ปรับองค์กรให้มีความหลากหลาย (Require Diverse Candidate Pools for Hiring)

"ความหลากหลายในองค์กร' นั้นเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมโลกที่ทุกๆ บริษัทควรให้ความสำคัญ"

บริษัทควรที่จะมองดูความเหมาะสมของตำแหน่งต่างๆ ในบริษัท, การปรับเลื่อนขั้นตำแหน่ง และแบ่งสัดส่วนให้เกิดความหลากหลายให้ได้มากที่สุด ทั้งในมุมมองทางด้านเพศและเชื้อชาติ โดยเฉพาะในบริษัทสาย Tech ที่ปกติมักจะมีสัดส่วนผู้ชายมากกว่าเพศอื่นๆ

💡 ปัจจุบันมีตำแหน่งงาน เช่น Diversity Manager - ผู้จัดการความหลากหลายในองค์กร ซึ่งก็จะช่วยบริหารความหลากหลายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

📢 Adaptivity หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสัดส่วนของ เพศและเชื้อชาติ ในงานสาย Tech จะมีความหลากหลายมากและเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น เพราะสุดท้ายแล้ว 'ความสามารถ' ไม่ได้วัดกันที่เพศ เชื้อชาติ แต่วัดกันที่ว่าคนๆ นั้นมีศักยภาพที่จะทำอะไร...

About the Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish