สายงานออกแบบ (Design)

📍 นอกจากคอนเทนต์ที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายแล้ว การมีรูปลักษณ์ดีไซน์ที่สวยงาม ดึงดูด และใช้งานสะดวกเป็นสิ่งสำคัญ ในการชักจูงกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการโต้ตอบกับสิ่งที่เรานำเสนอ

บวกกับการที่มีสื่อสมัยใหม่อย่างเช่น อุปกรณ์ Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) หรือ Smart Devices ต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาออกมามากมาย เพื่อที่จะทำให้ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าหรือผู้ใช้เป็นไปอย่างราบรื่น และสร้างประโยชน์สูงสุด สิ่งเหล่านี้ต้องพึ่งพาการทำงานของนักออกแบบ

Design

ทำความรู้จักอาชีพสาย Design

📍 Design System คือ อะไร?

ด้วยความที่ Digital Products ถูกปล่อยออกมาใช้กันอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย หลายองค์กรจึงได้กำหนดมาตรฐานในการออกแบบ หรือมีการจัดทำ Design System ขึ้นมา

 • Design System คือ การออกแบบที่มีข้อกำหนดตกลงระหว่างดีไซน์เนอร์และนักพัฒนาระบบ เพื่อสร้างความสอดคล้องให้กับสินค้า การบริการ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และการทำเอกสาร ให้มีรูปแบบไปในทิศทางเดียวกัน และอยู่ภายใต้แบรนด์ขององค์กร
 • ลองนึกดูว่าบริษัทที่มีทีมพัฒนาโปรดักส์หลาย ๆ ทีม ถ้าไม่มี Design System แต่ละทีมก็จะมีเอาท์พุตที่รูปร่างหน้าตาแตกต่างกัน เช่นใช้สีคนละโทน ฟอนต์ตัวหนังสือคนละแบบ กรอกปุ่มไอคอนคนละทรง ทำให้ต้องมาแก้งานอีกทีภายหลัง
 • นอกจากนี้ การมี Design System ทำให้มี Components บางตัวที่สามารถเอามาใช้ซ้ำได้ ซึ่งช่วยลดเวลาพัฒนาโปรดักส์ใหม่ ๆ เพราะไม่ต้องเริ่มทำทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์
 • สรุปแล้วการทำ design system ทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของแบรด์

📍 ทักษะที่จำเป็น :

Skills Graphic Designer UX Designer UI Designer
ความรู้พื้นฐานเรื่องการออกแบบ เช่น Composition, Color, Typography, Grid Systems etc.           O          O
ความคิดสร้างสรรค์และมีความรู้ทางจิตวิทยา           O           O          O
สามรถใช้ Designing Program พวก Adobe Suite, Sketch, Zeplin, InVision           O           O          O
ติดตามโลกและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่           O           O          O
มีความรู้ในการทำ Market Research และสามารถวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลได้           O
มีความสามารถในการเล่าเรื่อง (Story Telling), การสร้างต้นแบบ (Wireframe, Prototyping), การแก้ปัญหา (Problem-Solving), ทำ information architecture           O
มีพื้นฐานความรู้หลักการออกแบบต่างๆ เช่น Design Thinking, Design Sprint, Lean UX           O
มีความรู้ความสามารถในการเขียนโค้ดได้ยิ่งดี           O          O

📍 หน้าที่รับผิดชอบ :

Graphic Designer

 • กราฟฟิกดีไซน์ คือ การออกแบบชิ้นงานหรือภาพต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอด และสื่อความหมายไปยังผู้รับสารได้อย่างเข้าใจตรงกัน เช่น ทำให้คนเห็นเกิดความสนใจ หรือกระตุ้นความคิดและการตัดสินใจ
 • ตัวอย่างงานของ Graphic Designer มีทั้งออกแบบภาพนิ่ง เช่น การออกแบบโลโก้สินค้า หน้าปกหนังสือ โปสเตอร์ และ ภาพเคลื่อนไหว เช่น แบนเนอร์โฆษณาต่างๆตามเว็บไซต์
 • ปัจจุบันนี้ Graphic Designer ส่วนใหญ่จะทำงานเกี่ยวข้องกับการทำ แบรนด์ดิ้ง โฆษณา สิ่งพิมพ์ เว็บเพจ และบรรจุภัณฑ์สินค้า

UX Designer

 • UX หรือ User Experience คือการศึกษา วิจัย เพื่อที่จะเข้าใจปัญหาของผู้ใช้ และหาไอเดียออกแบบ พัฒนาตัวสินค้าให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
 • เป็นการออกแบบที่เน้นฟังก์ชั่นการใช้งาน มากกว่าความสวยงาม
 • ถึงแม้ว่า UX Designer นั้นมักจะถูกใช้ในการออกแบบกลุ่มสินค้าหรือบริการดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น แต่สามารถรวมไปถึงสินค้าและการบริการทั่ว ๆ ไปได้อีกด้วย
 • หน้าที่ของ UX เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการที่สินค้ามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
  1. โดยเริ่มจากการทำ User Research รวมไปถึงการวิเคราะห์คู่แข่ง
  2. ตีความดาต้าให้ออกมาเป็นข้อมูล และจัดลำดับความสำคัญว่าฟังก์ชั่นหรือฟีเจอร์อะไรที่ผู้ใช้ต้องการ
  3. สร้าง User Story, Persona, Storyboard
  4. จัดทำ Information Architect เพื่อวาง Structure ของคอนเทนต์บนเว็บไซต์
  5. สร้าง Wireframe, Prototype
  6. นำสินค้าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

UX Designer ในองค์กรใหญ่ๆ อาจจะแตกทีม UX ออกมาเป็นบทบาทที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น

UX Researcher

 • ทำ Qualitative และ Quantitative Research กับกลุ่มเป้าหมาย
 • เก็บข้อมูลผ่านการ สังเกต สำรวจ สัมภาษณ์ ติดตามการใช้งาน ฟีดแบค
 • จัดทำ Usability Test ผ่านการทำ Prototype

UX Architect/Information Architect

 • จัดระเบียบ วางโครงสร้างของเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น เพื่อที่ง่ายต่อการใช้งาน
 • ทำ Flow Diagram, Information Hierarchy
 • สร้าง Wireframes และ Taxonomies

UI Designer

 • UI ย่อมาจาก User Interface คือการออกแบบหน้าตาของสินค้า บริการ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น
 • เน้นความสวยงาม คล้าย ๆ กับ
  Graphic Designer
 • มีหน้าที่แปลงความต้องการของผู้ใช้ ที่ถูกวิเคราะห์โดย UX Designer ให้เป็น User Interface ที่สวยงามน่าใช้ ดูเป็นมิตรและเข้าใจง่าย เช่นการเลือกใช้สัญลักษณ์ ภาพ สี ฟอนท์ หรือการวาง Layout ต่างๆ
 • มีหน้าที่ดูแลเรื่อง Mood and feel & Visual design

📍 ตัวอย่างตำแหน่งงาน :

 • Graphic Designer
 • UI Designer
 • UX Designer/Researcher/Architecture

📍 เงินเดือนเริ่มต้น :

 • Graphic Designer: 15,000 – 60,000 บาท
 • UX/UI Designer: 25,000 – 70,000 บาท

About the Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish