งานยุคเก่าที่ไม่เป็นที่ต้องการจะหายไปกว่า 85 ล้านตำแหน่งในปี 2025

World Economic Forum คาดว่าจะมีอาชีพเก่าๆ โบราณจะถูกดิสรัปต์ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และทำให้ตำแหน่งงานเก่านั้นหายไปกว่า 85 ล้านตำแหน่งภายในปี 2025

ซึ่งงานเหล่านี้นั้นเป็นงานที่หุ่นยนต์ (Robot) และระบบอัตโนมัติ (Automation) สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเทคโนโลยี AI และ Machine Learning ที่ได้เข้ามาท้าทายบทบาทการทำงานของมนุษย์ในตำแหน่งงานต่างๆ ซึ่งงานที่ไม่ต้องใช้ Soft Skills มากนักและมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่คงที่เหมือนๆ เดิมนั้น มีแนวโน้มสูงที่จะหายไปในเร็วๆ นี้อย่างแน่นอน

Decreasing job demand

งานยุคเก่าตกยุค ที่จะกลายเป็นงานที่ "ไม่เป็นที่ต้องการ" จะหายไปกว่า 85 ล้านตำแหน่งในปี 2025 ได้แก่ตำแหน่งงาน เช่น :

1. Data Entry Clerks
(เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล)

2. Administrative and Executive Secretaries
(เลขานุการฝ่ายบริหารและผู้บริหาร)

3. Accounting, Bookkeeping and Payroll Clerks
(พนักงานบัญชีและพนักงานทำบัญชีเงินเดือน)

4. Accountants and Auditor
(นักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี)

5. Assembly and Factory Workers
(พนักงานประกอบชิ้นส่วนในโรงงาน)

6. Business Service and Administration Managers
(ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจ)

7. Client Information and Customer Service Workers
(พนักงานบริการลูกค้า)

8. General and Operations Managers
(ผู้จัดการทั่วไปและฝ่ายปฏิบัติการ)

9. Machanics and Machinery Repaires
(ช่างกลและช่างซ่อมเครื่องจักร)

10. Material-Recording and Stock-Keeping Clerks
(พนักงานดูแลจัดเก็บสต็อกสินค้า)

"รู้เร็ว ปรับตัวไว ไม่ถูกดิสรัปต์" เมื่อเรารู้เทรนของโลกว่าจะเปลี่ยนไปในแนวทางไหน ทำให้เราสามารถพัฒนาและปรับปรุงสกิล พัฒนาทักษะเดิม (Upskill) และสร้างทักษะใหม่ (Reskill) ของเราได้ทันเวลา และสามารถย้ายเข้ามาทำงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้ในอนาคต

About the Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish