Covid-19 ตัวเร่งในการขับเคลื่อนเทคโนโลยียุค 4.0

covid push tech 4.0
การเกิดขึ้นของ ไวรัส Covid-19 ในปี 2020 ถือเป็นตัวเร่งทำให้บริษัทต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรมต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยียุค 4.0 เข้ามาใช้มากยิ่งขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

โดยได้เข้ามาช่วยเร่งปฏิกริยาใน 3 มิติใหญ่ๆ ได้แก่:

1. ขยาย Scale การทำงานทางไกล (Remote Working) : 83%

การทำงานจากที่บ้าน Work From Home ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางแทบทุกวงการในช่วง Lockdown โดยส่วนมากงานเหล่านี้จะเป็นงานที่สามารถทำงานผ่านคอมพิวเตอร์และระบบออนไลน์ นอกจากนั้นยังมีการประชุมทางไกลและทำงานร่วมกันผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การขยายสเกลที่ในการทำงานทางไกลนั้นบริษัทมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป เพราะ นอกจากบริษัทจะประหยัดค่าเช่าสำนักงานแล้ว พนักงานยังมีอิสระในการทำงานมากยิ่งขึ้นซึ่งเหมาะกับ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ แต่อย่างไรก็ตามหลังจาก Lockdown แล้วบริษัทต่างๆ ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นการทำงานแบบ Hybrid ผสมผสานระหว่างการเข้าออฟฟิตและทำงานจากที่บ้าน

2. ช่วยเร่งให้เกิดการนำดิจิทัลเข้ามาใช้ (Digitalization) : 84%

เมื่อไม่สามารถเจอหน้ากันได้ เพราะ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้คนต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในการทำงาน และการดำเนินชีวิตปกติ ไม่ว่าจะเป็นการแชต, การซื้อของออนไลน์, การเรียนออนไลน์, การทำงานออนไลน์ และอีกมากมายที่เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมด โดยข้อมูลต่างๆ จำนวนมากได้ย้ายไปอยู่ใน Cloud Service
.
ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นอยู่แล้ว แต่การเข้ามาของ Covid-19 ก็ทำให้ "ทุกคน" ต้องพยายามเรียนรู้และหาทางเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อที่จะสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างก้าวกระโดดและไม่กลายเป็นคนตกยุค เห็นได้จากตัวอย่างการขยายตัวของ E-Commerce การซื้อ-ขายผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ปัจจุบันก็สามารถใช้สมาร์ตโฟนซื้อของออนไลน์กันเป็นหมดแล้ว เป็นต้น

3. ช่วยเร่งการใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) : 50%

บริษัทต่างๆ ได้นำระบบอัตโนมัติมาใช้ทดแทนแรงงานคนมากยิ่งขึ้น ในหลายๆ อุตสาหกรรม โดยระบบอัตโนมัตินั้นมีข้อดีหลักๆ คือ ช่วยประหยัดเวลา ต้นทุนในการผลิต และมีความผิดพลาดน้อยเกิดขึ้นน้อยลง Covid-19 นั้นทำให้คนหลายๆ กลุ่มไม่สามารถออกไปทำงานได้ ทำให้บริษัทต่างๆ ได้นำระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อทดแทน ซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาคนว่างงานมากยิ่งขึ้นในระยะยาว

การที่อุตสาหกรรมยุค 4.0 และการใช้ระบบอัตโนมัติ ได้เข้ามาสู่ชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวเร่งให้สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างฉับไวมากยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราต้องพัฒนาและปรับตัวให้ทันโลกอยู่เสมอ เพื่อที่จะไม่กลายเป็นคนตกยุค เป็นมนุษย์ตกงาน เพราะ ไม่มีความรู้ความสามารถและทักษะดิจิทัลที่เพียงพอ

หากใครอยากรู้ว่า "ทักษะดิจิทัล" ที่ซ่อนอยู่ในตัวเองมีมากแค่ไหน Adaptivity แนะนำให้ลองทำแบบทดสอบ Adaptivity Digital Assessment ฟรี โดยหลังจากทำเสร็จจะได้รับผลคะแนน "Adaptive Quotient : ความสามารถในการปรับตัว" เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาตัวเองได้อย่างถูกจุด ได้ที่นี่ คลิ๊กเลย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish