5 วิธีการปราบความกลัว ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

😥 ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะความไม่แน่นอน ในยุคดิจิทัลอย่าง ณ ตอนนี้ก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงมากมายตามมา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน หรือโปรแกรมต่างๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงาน เพื่อให้เราเดินต่อไปได้นั้น เราจะต้องยอมรับ และปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุด

😎 เราจะปรับตัวเองได้จริงๆ หรือเปล่านั้น ขึ้นอยู่แต่สำหรับตัวบุคคลเอง แต่วันนี้เรามีแนวทางที่จะทำให้เราปรับตัวเองเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะความเปลี่ยนแปลงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆ คนคิด

Cope with Digital Era

📌 5 วิธีการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงาน

1. เข้าใจเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะงานที่ความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เราต้องเข้าใจก่อนว่าเพราะเหตุใด ทางบริษัทที่เราทำงานนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น และจะใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเราและบริษัทได้อย่างไร

2. ปราบความกลัวให้หมด

ความกลัวทำให้เราไม่ไว้ใจสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งจะนำพาให้เรามีปัญหากับการปรับตัวในการทำงานได้ เพราะฉะนั้นแล้ว เราควรที่จะตัดความกลัวเหล่านั้นออกไป ด้วยวิธีต่างๆ

3. คิดบวกเข้าไว้

การคิดบวกไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเสมอเมื่อเราไม่รู้ว่ามีอะไรที่รอเราอยู่ แต่การคิดลบนั้นไม่ดียิ่งกว่า เพราะการที่เราคิดลบจนมากเกินไป อาจจะส่งผลให้เครียด หรือเกิดความกังวลมากขึ้น เราจึงควรที่จะมองสถานการณ์ให้เป็นบวกมากที่สุด

4. การสื่อสารคือสิ่งที่สำคัญที่สุด

การสื่อสารนั้นสำคัญมาก เพราะการสื่อสารทำให้ลดปัญหาในที่ทำงานได้ หากเราอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเราสามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลออนไลน์ หรืออาจจะเปิดประเด็นคุยกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อแบ่งปันความคิดเห็น

5. ยอมรับ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเอง

ต่อให้มีการเปลี่ยนแปลง แต่เราก็ยังต้องขยันทำงาน และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะนำพาให้เราได้เปิดโอกาสในการทำงานมากขึ้น โอกาสนั้นไม่ได้มาง่าย ซึ่งหากเราคว้าได้ตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเรา ยิ่งในยุดที่ดิจิทัลกำลังเปลี่ยนทุกอย่างนั้น เราควรจะเรียนรู้ให้มากที่สุด

💡 เราควรข้ามความกลัว และมองหาโอกาสให้ตัวเองเพื่อการพัฒนา และเดินหน้าต่อไปด้วยการยอมรับ

💬 "เราจะแกร่ง กล้า และมั่นใจ มากขึ้นจากทุกประสบการณ์ที่ผ่านมา เราจะสามารถบอกตัวเองว่าเราผ่านสิ่งที่น่ากลัวมาในอดีตได้ ในอนาคตเราก็สามารถที่จะข้ามปัญหานั้นเช่นกัน เราควรทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เพื่อให้เป็นไปได้" - Eleanor Roosevelt

About the Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish