Adaptive Knowledge

Adaptive Knowledge presents information about career disruption & future jobs trend; upskilling & reskilling, through Data Visualization and Infographic.

เปิด 13 อาชีพ : อยากทำงานที่ไหนก็ไปได้ทั่วโลก

13 Remote Work

ถ้างานของคุณในปัจจุบันสามารถ Work From Home ได้ ก็แปลว่าในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะเข้าออฟฟิตน้อยลงหรือไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิตอีกต่อไป…

งานยุคเก่าที่ไม่เป็นที่ต้องการจะหายไปกว่า 85 ล้านตำแหน่งในปี 2025

Decreasing job demand

World Economic Forum คาดว่าจะมีอาชีพเก่าๆ จะถูกดิสรัปต์ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ตำแหน่งงานนั้นหายไปกว่า 85 ล้านตำแหน่งภายในปี 2025

งานยุคใหม่ด้านไอทีจะเพิ่มขึ้นกว่า 97 ล้านตำแหน่งในปี 2025

New Tech job 97 million

World Economic Forum คาดว่าจะมีอาชีพสาขาใหม่ๆ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นกว่า 97 ล้านตำแหน่ง ทั่วโลกภายในปี 2025

Mentor : “เมนเทอร์” พี่เลี้ยงข้างกายที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จ

Mentorship TH

Mentor เมนเทอร์คือผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จในด้านสาขาต่างๆ ที่เป็นผู้คอยให้คำแนะนำ คอยเป็นไกด์ในกับเราทั้งในเรื่องชีวิตและการทำงาน

5 ที่ปล่อยของ สำหรับคนชอบเขียน

Content Writer

5 แพลตฟอร์มที่ปล่อยของสำหรับนักเขียนที่ชอบเล่าเรื่องผ่านตัวอักษร เพื่อการฝึกฝีมือ, รับฟังคำชี้แนะ ติชม และสร้างพอร์ต (Portfolio) ให้กับตัวเอง

10 เทคโนโลยีที่บริษัทในไทยจะทำมาใช้ภายในปี 2025

Technology in company 2025

ความต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ที่ไหน เงินทุนและตลาดงานก็จะอยู่ที่นั้น! ถ้าเรารู้เทรนเทคโนโลยีที่บริษัทจะนำมาใช้ เราก็จะสามารถอัปสกิลได้ตรงจุด

ถ้ามี 17 สกิลสายเทคฯ (Tech skills) เหล่านี้ การันตรี มีงานทำชัวร์ๆ

Tech Skills in Demand

สกิลเหล่านี้ เช่น AI, Big Data, UX/UI เป็นสกิลสาย Tech ที่ ‘ขาดตลาด’ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก ตำแหน่งว่างยังมีอยู่มากทั่วโลก

5 แอปพลิเคชั่น น่าใช้งาน ในช่วง Work From Home

Work from Home Apps

ใครทำงานอยู่บ้านแล้วไม่ Productive ไม่ได้งาน มีเวลาว่างเยอะขึ้น แสดงว่ายังไม่รู้จักเครื่องมือทำงานทางไกล (Remote Work) ร่วมกับผู้อื่นเหล่านี้

บริษัทคิดอย่างไร ทำไมเราต้อง Upskill, Reskill?

What company wants

บริษัทมีทางเลือกมากมายในการจ้างงาน หากคนที่อยู่ในองค์กรไม่พัฒนาตัวเอง ก็อาจจะมีแนวโน้มที่บริษัทจะไล่ออก แล้วจ้างคนที่มีความสามารถเข้ามาแทน

en_USEnglish