Career Disruption #1 | ร้านอาหาร Chain และ Fine Dining [TH]

+ ร้านอาหารจะอยู่รอดได้อย่างไร เมื่อหน้าร้านทั้งหมดถูกปิดลง
+ สิ่งที่ร้านอาหารต้องทำเพื่อให้รอดในวิกฤต COVID-19
+ เชฟมีส่วนสำคัญอย่างไรในการผลักดันให้ร้านอาหารก้าวต่อไปได้
+ ร้านอาหารจะเติบโตอย่างไรในยุคแห่ง Disruption . . .

ร่วมพูดคุยหาคำตอบกับ Adaptive Talent จากวงการร้านอาหาร

 • เชฟอัสฟี่ ชานนท์ - Executive Chef ของ Pub and Restaraunt Chain
 • เชฟแทป ศุภสิทธิ์ - Executive Chef และ Co-Owner ของร้านอาหาร Fine Dining

สิ่งสำคัญสำหรับร้านอาหารในวิกฤต COVID-19

บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 • หากเราเช่าพื้นที่ทำร้านอาหาร ให้ลองเจรจากับเจ้าของพื้นที่ในเรื่องของการขอลดหย่อนค่าเช่า
 • บริหารหรือลดจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับรูปแบบการปรับตัวที่เปลี่ยนไป เช่น ให้พนักงานเสริฟมาทำหน้าที่ส่งอาหาร
 • ใช้เหตุการณ์นี้เป็นโอกาสที่ดีในการหารือข้อตกลงกับ Supplier (ทั้งระยะสั้น และระยะยาว) ในเรื่องของ Credit Term, Minimum Order, การคืนสินค้า, และการต่อราคา
บริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Stock Management)
 • ตรวจสอบข้อมูล Shelf Life ที่เหลืออยู่ของสินค้าทั้งหมดอย่างละเอียด
 • สร้างเมนูอาหารให้ที่สอดคล้องกับข้อมูล Shelf Life ของสินค้าคงคลังที่เหลืออยู่ - อย่าลืมเอกลักษณ์และจุดเด่นของร้านอาหารของเรา
 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ Reorder สินค้า ให้จำนวน SKU เหมาะสมกับสถาณการณ์
รูปแบบและช่องทางการจัดจำหน่าย
 • ตัวอย่างรูปแบบการขายที่สามารถทำได้ประกอบไปด้วย
  • Ready to Eat - ลูกค้าสามารถรับประทานได้ทันที
  • Ready to Cook - ลูกค้านำไปประกอบอาหารเล็กน้อยจึงรับประทานได้
  • ผูกปิ่นโต - ลูกค้าซื้ออาหารกับร้านแบบ Package หรือครั้งละหลาย ๆ มื้ออาหาร
 • นำร้านและเมนูอาหารไปอยู่บน Delivery Platform
 • ทำการส่ง Delivery ด้วยตัวเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ Delivery Platform
 • โปรโมทร้านอาหารในช่องทางออนไลน์
  • Facebook
  • Line Official Account
  • Instagram
  • Twitter
  • Website
พิจารณากลุ่มลูกค้า
 • พิจารณาว่าเราจะจับลูกค้ากลุ่มไหน และเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่
 • คำนึงถึงการตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการ

ติดตามรับฟัง Career Disruption #1 ได้ที่ . . .

CD #1 Artwork

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish