“ฝ่ายบุคคล” แห่งโลกอนาคต : Future HR

Future HR

แนวโน้มในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยีจะก้าวเข้ามามีบทบาทมากอย่yางเลี่ยงไม่ได้และหน้าที่นของ HR ฝ่ายบุคคล อาจเปลี่ยนไปเป็นของปัญญาประดิษฐ์ (AI)