Adaptive Series

Want to learn from experts, see, read, or listen to our curated content?
Nurture your Adaptivity and stay ahead of the curve.

Adaptive Knowledge

Remote Working

Remote Working เงินเดือนสูงกว่าจริงหรือไม่?

2020-09-27

ในปัจจุบัน การทำงานแบบ Remote Working ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่อุปสงค์ของแรงงานเท่านั้นที่มากขึ้น แต่ความต้องการของตลาดก็ดูเหมือนจะเติบโตและสามารถรองรับความต้องการเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วย การทำงานแบบ Remote Working นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายแล้ว ผลสำรวจยังเผยว่ามากกว่า 26% ของ Remote Workers ได้เงินเดือนเฉลี่ยต่อปีสูงกว่าพนักงงานออฟฟิศ

Adaptivity Logo - Black Background

The Mobility and Drones Industry

2020-09-23

The Mobility and Drones Industry   Transportation will be taken over by AI and robots. Taxi drivers have an 89% chance of being replaced by AI and robots, railroad conductors an 83% and space engineers 67%. These rising numbers all point to the fact that transportation is changing and humans will not be needed as …

The Mobility and Drones Industry Read More »

Adaptivity Logo - Black Background

The E-Sports Industry

2020-09-21

The E-Sports Industry   Ever heard of League of Legends? I’m sure you have at some point in your life. The MMORPG has exploded in the past few years and is one of the many games that has truly catalyzed the explosion of the E-Sports industry. This is an industry that during COVID-19 has flourished …

The E-Sports Industry Read More »

Adaptivity Logo - Black Background

Welcome to The Adaptive Economy

2020-09-21

Welcome to The Adaptive Economy (Co-written by Adaptivity’s Chairman) My name is Taylor Kwok and I am a rising junior studying physical therapy at Boston University. Why am I writing this article surrounding a topic almost on the opposite spectrum of my field for a company based in Thailand? During COVID-19 I was lucky enough …

Welcome to The Adaptive Economy Read More »

ILO-Lockdown Generation

Why Modern Career Forum is so important for your country

2020-07-15

This is the problem “Modern Career Forum” is aiming to bring attention to, give insights & access to support fresh grads to enter the job market in this shaking environment that is 2020 and our decade ahead.

The 6 adaptive talents archetypes who will thrive in the new, post-COVID world.

2020-05-29

Due to the global lockdown, people simply stopped buying things overnight and this has massively accelerated the usage of eCommerce, food delivery, streaming, and other contactless services. In fact, COVID19 catalyzed the long-awaited digital transformation experts and tech innovators were talking about for decades.

Why does the workforce need to upskill massively?

2020-05-26

Why do we need to upskill then? The truth is that the danger comes from people not adapting to new needs the job market requires, leaving them unwanted.

Best soft skills of the digital workplace

2020-05-15

Much of the focus of today’s talk in mainstream media is centered around hard skills. Discover soft skills that will help you develop your career.

Choosing a Career in a Time of Unlimited Access

2020-05-08

The interconnectedness of the world is truly a gift, it allows so many people to get out of poverty, more efficient transportation, communication, and so many more things. Education and career potential have also been multiplied, to the point where a “new” kind of problem arose: the overwhelming amount of choice. It has been well …

Choosing a Career in a Time of Unlimited Access Read More »

Adaptivity Social Mission 21st century employability

Our Social Mission and Combat to Fight Against 4.0 Economy Inequalities through Digital Employability

2020-05-07

Last Tuesday, Adaptivity’s team got the chance to be invited to share their vision with the United Nations. Here is a recap of what has been shared. Recently the International Labour Organization announced that within the last 5 weeks, more than 125m people worldwide lost their jobs or have been put at employment risk. Seriously …

Our Social Mission and Combat to Fight Against 4.0 Economy Inequalities through Digital Employability Read More »

Career Disruption Serie

CD #6 Artwork

Career Disruption #6 | Live Event & Live Experience [TH]

2020-06-04

+ เกิดอะไรขึ้นบ้าง กับผู้จัด Live Event จากผลกระทบของ Covid-19?
+ วิธีการปรับตัวของผู้จัด Live Event
+ การนำเทคโนโลยี AR และ VR มาใช้
+ ผู้จัด Live Event จะอยู่รอดได้อย่างไรในยุคแห่ง Disruption . . .

ร่วมพูดคุยหาคำตอบกับ Adaptive Talent จากวงการ Live Event

CD #5 Artwork

Career Disruption #5 | Next Gen Farmers [TH]

2020-05-22

+ Covid-19 มีผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างไรบ้าง?
+ ขายสินค้าเกษตรอย่างไร โดยไม่ผ่านคนกลาง?
+ ปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
+ เกษตรกรจะอยู่รอดได้อย่างไรในยุคแห่ง Disruption . . .

ร่วมพูดคุยหาคำตอบกับ Adaptive Talent จากวงการเกษตรกรรม

CD #4 Artwork

Career Disruption #4 | Personal Fitness Industry [ENG]

2020-05-05

+ How social distancing affects the personal fitness industry
+ Creating an experience for virtual fitness
+ The nuts and bolts for running the personal fitness business
+ How will the fitness industry survive through disruption . . .

Meet the Adaptive Talent from the personal fitness industry

CD #3 Artwork

Career Disruption #3 | Drum Academy & Golf Academy [TH]

2020-04-22

+ รูปแบบธุรกิจของสถาบันสอนดนตรี (กลอง) และกีฬา (กอล์ฟ) และเป็นอย่างไร?
+ Social Distancing ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างสำหรับกิจกรรม Physical อย่างการเรียนการสอนกลองและกอล์ฟ?
+ จากการสอน Offline เพียงอย่างเดียว มาสู่การสอน Online หลากหลายรูปแบบได้อย่างไร?
+ สถาบันจะอยู่รอดอย่างไรในยุคแห่ง Disruption . . .

ร่วมพูดคุยกับ Adaptive Talent จากสถาบันสอนดนตรี และกีฬา

CD #2 Artwork

Career Disruption #2 | Co-Working Space & Startup Complex [TH]

2020-04-15

+ Co-Working Space คืออะไร และทำไมถึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Startup? + ผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ Physical Space / Office Space อย่างไร และเราควรจะปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดอย่างไร? + เราจะบริหารจัดการทีมงานภายใน และลูกค้าที่เช่าพื้นที่อย่างไร? + Startup Ecosystem สามารถช่วย Startup ให้อยู่รอดได้อย่างไร ในยุคแห่ง Disruption . . .

ร่วมพูดคุยหาคำตอบกับ Adaptive Talent จากวงการ Co-Working Space และ Startup Complex

CD #1 Artwork

Career Disruption #1 | ร้านอาหาร Chain และ Fine Dining [TH]

2020-04-09

+ ร้านอาหารจะอยู่รอดได้อย่างไร เมื่อหน้าร้านทั้งหมดถูกปิดลง
+ สิ่งที่ร้านอาหารต้องทำเพื่อให้รอดในวิกฤต COVID-19
+ เชฟมีส่วนสำคัญอย่างไรในการผลักดันให้ร้านอาหารก้าวต่อไปได้
+ ร้านอาหารจะเติบโตอย่างไรในยุคแห่ง Disruption . . .

ร่วมพูดคุยหาคำตอบกับ Adaptive Talent จากวงการร้านอาหาร

Career Demystification Serie

Career demystification PropertyTech & Robotics Frasers

The Rise of the Adaptive Talents

2020-06-24

Surely there’s nothing new here. There has been a century of concern about machines taking human’s employment, wave after wave. What does this mean for you and I? And more importantly, “Should we be worried?”.

jack ma education Ai compete with machines

‘No specific skill will get you ahead in the future’ — but this ‘way of thinking’ will

2020-06-23

The rapid advancement of technology, combined with increased uncertainty, is making the most important career logic of the past counterproductive going forward. The world, to put it bluntly, has changed, but our philosophy around skills development has not.

Adaptivity Logo - Black Background

Education 4.0 & MOOCs digital disruption during covid19

2020-05-15

To succeed in the evolving world of work — whether it’s the emergence of new technologies or the growing importance of soft skills — education needs to be not just a diploma, but something that is provided at every point in the employee lifecycle. The responsibility to make this happen exists not only in traditional higher ed institutions but at the business leadership and policy level as well.