6 ทักษะ ‘มนุษย์’ ที่ ‘หุ่นยนต์’ ไม่มี (Human vs Robot)

Google ได้พัฒนา AI (Artificial Intelligent) ที่สามารถแสกนข้อความในอีเมล์และแนะนำการตอบกลับได้ตั้งแต่ปี 2015 นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนา Chatbot ซึ่งเป็นเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำคัญที่จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในอนาคตที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตอบโต้ (interact) ตอบคำถามต่างๆ ผ่านบทสนทนากับมนุษย์จากข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ใน Data Base

6 skills robot don't have

ดูเหมือนว่า งานหลายๆ อย่าง อาชีพหลายๆ สาขานั้นจะค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ (Robot) และระบบอัตโนมัติ (Automation) กันไปบ้างแล้ว แต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจจนเกินไป เพราะ ถ้าอาชีพของคุณต้องใช้ 'ทักษะมนุษย์' เหล่านี้สูง คุณก็จะไม่ถูก AI และ หุ่นยนต์ แย่งงานไปง่ายๆ แน่นอน

6 ทักษะมนุษย์ ที่ 'หุ่นยนต์' ยังเทียบไม่ติด

Creativity

1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) :

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิด ออกแบบ แก้ปัญหา ที่แตกต่างอย่างมีชั้นเชิงของมนุษย์นั้น AI ยังเทียบขั้นไม่ติด เพราะหุ่นยนต์นั้นสามารถคิดและทำ ได้แต่ในสิ่งที่ถูกป้อนข้อมูลไว้ในระบบ ฉะนั้นหากมีสกิลเหล่านี้ติดตัว รับรองว่าสามารถอยู่รอดในสายงานไปได้อีกนาน นอกจากนั้น 'จินตนาการ' ยังเป็นความสามารถที่พิเศษอย่างยิ่งของมนุษย์ที่ยังหาไม่ได้ในหุ่นยนต์ เราสามารถ ปิ้ง ไอเดียใหม่ๆ ที่หลากหลายออกมาได้อย่างไม่สิ้นสุด
Critical Thinking

2. การวิเคราะห์ (Critical Thinking) :

การวิเคราะห์และแยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามาเกิดจากสาเหตุอะไร จัดความสำคัญในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนค้นหาแนวทางการแก้ไข ถือเป็นสกิลสำคัญแรกๆ ที่ทุกคนพึงต้องมี เพราะหุ่นยนต์ยังไม่สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะและแปลผลออกมาได้อย่างลึกซึ้งเท่าสมองมนุษย์ เราสามารถหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ที่ซับซ้อนได้ดีกว่าหุ่นยนต์ที่สามารถแก้ปัญหาจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเท่านั้น
Empathy

3. ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) :

สกิลมนุษย์ขั้นสูงที่ AI ยังไม่มี และไม่สามารถทำได้ คือ ความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งละเอียดอ่อนและซับซ้อน เป็น Common Senses ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในสังคมของแต่ละบุคคล หากอาชีพที่เราทำต้องการการเอาใจใส่สูง ก็มีโอกาสที่จะถูกหุ่นยนต์แย่งงานต่ำ เพราะหุ่นยนต์ไม่สามารถแสดงความรู้สึกและเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ได้เท่ามนุษย์ด้วยกันเอง เช่น การตีความจากแววตา, น้ำเสียง, ท่าทางลักษณะ (Body Language) ต่างๆ ของมนุษย์ เป็นต้น
Communication

4. การสื่อสาร (Communication) :

มนุษย์ต้องสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปใกลแค่ไหน 'มนุษย์' ก็ยังต้องติดต่อสื่อสารพูดคุยกันเป็นหลักอยู่ดี ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมี Chatbot จะมี AI Call Center ที่มีระบบตอบรับอัตโนมัติเข้ามาใช้ในบริการต่างๆ แต่ผู้คนก็ยังต้องการที่คุยกับ 'มนุษย์จริงๆ' มากกว่าหุ่นยนต์ เพราะ การสื่อสารระหว่างมนุษย์กันเองนั้น ยังตอบโจทย์และสามารถตอบคำถามใหม่ๆ ที่ซับซ้อน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็วกว่า ส่วน AI นั้นอาจจะสื่อสารในเรื่องที่ไม่ซับซ้อนมากนักเพื่อคัดกรองเบื้องต้นและทำให้มนุษย์ทำงานได้ง่ายขึ้น
Management

5. การบริหารจัดการ (Management) :

สามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมที่มี 'ความหลากหลายสูง' ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หุ่นยนต์นั้นมีความยืดหยุ่นต่ำ สามารถทำได้ตามคำสั่งที่ป้อนเอาไว้ เพราะฉะนั้นหากหุ่นยนต์เจอสิ่งแปลกใหม่และความหลากหลายที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน ก็จะไม่สามารถดำเนินงานได้ มนุษย์นั้นมีความยื่ดหยุ่นสูงและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา และสามารถจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าหุ่นยนต์
EQ

6. ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) :

ไม่มีใครอยากทำงานกับคนที่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์! แน่นอนว่าหุ่นยนต์นั้นไร้ความรู้สึก และสามารถตอบโต้ได้ตามที่ตั้งค่าไว้ได้เท่านั้น ซึ่งจุดนี้ทำให้มนุษย์แตกต่างและซับซ้อนมากกว่าหุ่นยนต์ การใช้เหตุผลและสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นั้น ถือเป็นสกิลที่สำคัญในปัจจุบัน เพราะ การทำงานร่วมกับคนอื่น ต้องรู้จักประนีประนอมและพูดคุยกันด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะทำให้การทำงานนั้นราบรื่น และสามารถทำให้ทีมงานอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ถ้าเราไม่สามารถแยกอารมณ์ส่วนตัวออกจากงานได้ เราอาจจะโดนหุ่นยนต์ที่ไม่มีปัญหาเรื่องอารมณ์ที่แปรปรวนเข้ามาแทนที่ก็เป็นได้

สกิลเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่มนุษย์มี แต่หุ่นยนต์ยังไม่สามารถพัฒนาไปถึง ซึ่งส่วนมากเป็น Soft Skills ที่มนุษย์มีมาตั้งแต่เกิด และสามารถฝึกฝนพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ ซึ่งทำให้เรานั้นแตกต่างจากหุ่นยนต์

ไม่ว่าจะมีสกิลเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน ก็อย่าวางใจไป เพราะ เทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา สักวันหนึ่งสกิลเหล่านี้ หุ่นยนต์อาจจะสามารถทำได้ดี ท่าเทียมกับมนุษย์ก็เป็นได้ ฉะนั้นเราควรรู้เท่าทัน และ Upskills ของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะไม่กลายเป็นคนตกยุค

About the Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish