5 อาชีพน่าสนใจ ไม่ตกงาน ไม่ถูกหุ่นยนต์มาแย่งงานแน่นอน

5 Jobs - Robot

🌟  5 อาชีพน่าสนใจ ไม่ตกงาน ไม่ถูกหุ่นยนต์มาแย่งงานแน่นอน

1.แพทย์ หมอฟันและนักกายภาพบำบัด

เพราะว่าอาชีพเหล่านี้นั้นเป็นอาชีพที่จำเป็นต้องใช้ทักษะทางวิชาชีพที่สูงมากๆเช่นทักษะการผ่าตัด การทำกายภาพบำบัด หรือว่าการจัดวางร่างกายที่ต่างกันมากในตัวคน ไม่ค่อยเป็นรูปแบบแผนตายตัวในตัวคนและโรคต่างๆ จากการคาดการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ผู้คนส่วนมากมองว่า หุ่นยนต์จะไม่สามารถมาแทนที่การทำงานของอาชีพเหล่านี้ๆได้ทั้งหมด อีกทั้งยังจะมาช่วยให้อาชีพเหล่านี้สามารถทำงานได้สะดวกขึ้นมากกว่า

2.วิศวกรซอฟต์แวร์และโปรแกรมเมอร์

ที่อาชีพนี้มาเป็นอันดับต้นๆนั้นเป็นเนื่องด้วยสาเหตุที่ว่า เป็นอาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในปัจจุบันอย่างมากที่มีการใช้เทคโนโลยีกันอย่างกว้างขวาง แต่ว่าอาชีพนี้นั้นก็ยังคงขาดแคลนคนที่จะมาช่วยเติมเต็มและสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา โดยเราจะเห็นได้ว่า หลายหลายบริษัทไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ก็ยังคงต้องการคนในสายอาชีพนี้อยู่

3.อาชีพในสายจิตวิทยาและการปรึกษา

เป็นที่แน่นอนที่ว่าถ้าหากหมอจะไม่ตกงานแล้ว อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงน้อยมากๆที่จะตกงาน เป็นเพราะว่าอาชีพในสายนี้นั้นจะเป็นต้องใช้ความเข้าใจในความซับซ้อนของคนอย่างมาก เพราะอาชีพนี้นั้นต้องเข้าใจความซับซ้อนของจิตใจ และความคิดของคนที่มีแบบแผนไม่ตายตัว ต่างกันออกไปในแต่ละคน

4.นักวิเคราะห์ข้อมูล

หนึ่งในอาชีพที่เป็นที่ต้องการของหลายบริษัท ด้วยคำพูดที่ว่าด้วยเพราะข้อมูลคือทุกสิ่ง แต่ข้อมูลนั้นถ้าหากว่าเราขาดคนที่จะใช้มันไป เราก็จะไม่สามารถนำข้อมูลนั้นๆมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยิ่งการที่มีหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนที่ ข้อมูลต่างๆที่จะเกิดขึ้นในบริษัทต่างๆก็จะมากขึ้นเป็นทวีคูณเนื่องด้วยความเร็วในการทำงานเช่นกัน นักวิเคราะห์ข้่อมูลจึงเป็นที่ต้องการมากๆเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ และปรับตัวให้เข้ากับสถาณการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที

5.นักการตลาด

แต่นักการตลาดที่ว่านี้ไม่ใช่นักการตลาดธรรมดา แต่จะต้องเป็นนักการตลาดที่สามารถเข้าใจถึงการตลาดทางด้านออนไลน์และการตลาดทั่วไป เพราะว่าการแข่งขันของการตลาดในปัจจุบันนั้นสูงมาก ไม่ใช่เพียงแต่โลกเราเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่โลกออนไลน์เองก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นเดียวกัน มิหนำซ้ำยังเปลี่ยนแปลงไวมากๆอีกด้วย นักการตลาดจึงต้องปรับตัวเองอย่างมากเพื่อที่จะเข้าใจ และตามทันเทคโนโลยี และตลาดที่เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากมากที่อาชีพนี้จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ เนื่องด้วยการที่จะต้องเข้าใจความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและปรับ หรือสร้างแผนการตลาดให้ตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

จะเห็นได้ว่าถ้าหากไม่ใช่อาชีพที่เป็นวิชาชีพ และไม่ได้มีตรรกะที่ตายตัว ก็จะเป็นอาชีพที่พึ่งพาและสามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีได้ บางอาชีพก็ใหม่มากๆสำหรับปัจจุบัน บางอาชีพก็เก่าแต่เก๋าสุดๆแต่ไม่ว่ายังไงเมื่อเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ายังไงก็ตามอาชีพหลายๆอาชีพก็จะเปลี่ยนแปลงไป ปรับตัว หรือล้มหายไปตามการเปลี่ยนไปของเทคโนโลยี อยู่ที่ว่าคุณจะเข้าใจ และคุณจะปรับตัวได้มากน้อยขนาดไหน

About the Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish