5 อาชีพ “สายไอที” มาแรงและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไทย

high demand jobs

5 อาชีพ "สายไอที" มาแรงและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไทยในยุคดิจิทัล ที่จัดอันดับโดย World Economic Forum ในรายงาน The Future of Jobs Report 2020 ได้แก่

1. Data Analysts & Scientists คือ "นักวิเคราะห์ข้อมูล"

เป็นผู้ที่นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มต่างๆ ในอนาคตเพื่อประกอบการตัดสินใจต่างๆ, ประเมินประสิทธิภาพติดตามข้อมูล, พัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และ ทำให้สามารถเข้าใจกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น

2. Digital Marketing & Strategy Specialists คือ "ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการวางแผนยุทธศาสตร์"

เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากยิ่งขึ้น ทำให้การตลาดแบบเดิมนั้นถูกลดบทบาทและแทนที่ด้วยการตลาดดิจิทัล ซึ่งทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นโดยงบประมาณที่น้อยลง การวางแผนยุทธศาสตร์การตลาดออนไลน์จึงถือเป็นหัวใจสำคัญใจการทำธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน

3. Big Data Specialist คือ "ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลจัดการข้อมูลขนาดมหาศาล"

อภิมหาข้อมูล (Big Data) นั้นมีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนหลากหลาย เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้ การมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยดูแลจัดการข้อมูลต่างๆ ก็จะสามารถทำให้บริษัทสามารถเลือกนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างตรงจุด

4. AI & Machine Learning Specialists คือ "ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยตัวเองของระบบคอมพิวเตอร์"

เป็นที่ต้องการของตลาดงานอย่างมาก เพราะปัจจุบันบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นเพื่อประหยัดเวลา ลดต้นทุนและบุคคลากรที่ไม่จำเป็นในระยะยาว

5. Software & Application Developers คือ "นักพัฒนาซอฟแวร์และแอปพลิเคชั่น"

ซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่นมีบทบาทและความต้องการสูงมากในปัจจุบัน ทำให้ตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์นั้นกลายเป็นหนึ่งอาชีพที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก ซึ่งหน้าที่หลักๆ ของอาชีพนี้ก็คือการ เขียนโปรแกรมโดยใช้ Code ต่างๆ ซึ่งมีหลายภาษา เช่น PHP, Python, .NET, JavaScript รวมไปถึงสกิลการออกแบบ UX/UI Design ซึ่งเป็นสกิลที่หากมีติดตัวด้วยก็จะถือเป็นข้อได้เปรียบในตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่าอาชีพที่มาแรงในไทย 5 อาชีพแรกในปี 2020 เป็นอาชีพในวงการ IT เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมด หากเราสามารถพัฒนาทักษะดิจิทัล ของเราให้ทันสมัยและตอบโจทย์ตลาดแรงงานเราก็จะไม่มีวันตกงาน

Adaptivity ได้สร้างแบบทดสอบ "Adaptivity Digital Assessment" มาให้ลองทำกันฟรีๆ เพื่อค้นหาศักยภาพและ #ทักษะดิจิทัล ที่ซ่อนอยู่ในแต่ละคนโดยเฉพาะ พร้อมแล้วลองไปทำกันได้เลยที่นี่ คลิ๊กเลย
.
นอกจากจะได้รู้คะแนนแล้ว ยังสามารถ "จองเวลา" เพื่อพูดคุยปรึกษากับเมนเทอร์ของเราเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยทั้งในด้านทักษะอาชีพในอนาคตและตลาดงานในยุคดิจิทัลได้อีกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish