We Build Digital Leaders

not job seekers

New World - New Skills

Everyone should be able to live, learn, work and participate in the digital world. Having the right skillset and mindset will make the difference between standing out of the rest and falling behind.

Adaptivity a tech education platform enabling everyone to become or remain employable in the digital economy. We are specialized in digital education, mentorship and career reinvention in today’s most highly demanded skills.

Mentorship for Individuals

Bring out the best of you with our online mentorship program, personalized learning plan, curated content, classes, and more.

Learn More >>

Solution for Companies

Future proof your team with our upskilling and reskilling programs while building your internal digital & e-commerce capacity.

Learn More >>

Anticipate the next big thing, making sure you are not going obsolete.

Be aware of the latest trends and knowledge to stay Ahead of the Curve.

งานยุคใหม่ด้านไอทีจะเพิ่มขึ้นกว่า 97 ล้านตำแหน่งในปี 2025

2021-01-25

World Economic Forum คาดว่าจะมีอาชีพสาขาใหม่ๆ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นกว่า 97 ล้านตำแหน่ง ทั่วโลกภายในปี 2025

5 สกิล (Skillset) ที่นายจ้างต้องการ NOW !!

2021-01-24

ถ้าไม่อยากโดนไล่ออก, อยากอัพสกิล (upskill) หรืออยากย้ายที่ทำงาน สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือ “ต้องรู้ว่าบริษัทต้องการทักษะอะไร?”

Mentor : “เมนเทอร์” พี่เลี้ยงข้างกายที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จ

2021-01-22

Mentor เมนเทอร์คือผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จในด้านสาขาต่างๆ ที่เป็นผู้คอยให้คำแนะนำ คอยเป็นไกด์ในกับเราทั้งในเรื่องชีวิตและการทำงาน

[รวมตำแหน่งว่าง] : สายงาน ‘คอนเทนต์’ (Content Creator)

2021-01-21

หลายๆ คนอาจจะยังสับสน ไม่รู้จะเริ่มหางาน ‘สายคอนเทนต์’ ยังไง วันนี้ Adaptivity ได้รวบรวม คัดสรร มาให้แล้ว ไปดูกันเลย !!! (Update)

5 ที่ปล่อยของ สำหรับคนชอบเขียน

2021-01-20

5 แพลตฟอร์มที่ปล่อยของสำหรับนักเขียนที่ชอบเล่าเรื่องผ่านตัวอักษร เพื่อการฝึกฝีมือ, รับฟังคำชี้แนะ ติชม และสร้างพอร์ต (Portfolio) ให้กับตัวเอง

“ตำรวจ” แห่งโลกอนาคต : Future Policeman

2021-01-19

ตำรวจ เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ .เพราะเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยวิจารณญานในการปฏิบัติหน้าที่, ต้องมีไหวพริบในการตัดสินใจ

10 เทคโนโลยีที่บริษัทในไทยจะทำมาใช้ภายในปี 2025

2021-01-18

ความต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ที่ไหน เงินทุนและตลาดงานก็จะอยู่ที่นั้น! ถ้าเรารู้เทรนเทคโนโลยีที่บริษัทจะนำมาใช้ เราก็จะสามารถอัปสกิลได้ตรงจุด

Career Disruption #7 | ชีวิตของคนทำคอนเทนต์ เรื่องราว และการสื่อสาร

2021-01-16

+ ความแตกต่างของ Story Telling และ Content
+ ความสำคัญของ Content | ทำไมบริษัทต้องทำ Content?
+ รูปแบบและประเภทของคอนเทนต์มีอะไรบ้าง?
+ ผู้ผลิตคอนเทนต์มีใครบ้าง?
+ ตำแหน่งงานสายคอนเทนต์มีอะไรบ้าง?
+ แต่ละตำแหน่งงานสายคอนเทนต์ต่างกันยังไง?
+ ตัวอย่างการทำงานสายคอนเทนต์
+ จุดประสงค์และเป้าหมายของการทำคอนเทนต์
+ นิสัยแบบไหนที่เหมาะจะทำงานสายคอนเทนต์?
+ ทำงานสาย Content สนุกตรงไหน | ยากตรงไหน?
+ อยากเริ่มต้นทำงานสาย Content เริ่มอย่างไรดี?
+ ทำ Content ยังไงให้ Viral?

ถ้ามี 17 สกิลสายเทคฯ (Tech skills) เหล่านี้ การันตรี มีงานทำชัวร์ๆ

2021-01-15

สกิลเหล่านี้ เช่น AI, Big Data, UX/UI เป็นสกิลสาย Tech ที่ ‘ขาดตลาด’ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก ตำแหน่งว่างยังมีอยู่มากทั่วโลก

ไม่ว่าเก่งแค่ไหน ก็ต้องมีเมนเทอร์ (Mentor) !!!

2021-01-14

รู้หรือไม่ว่าใครๆ ก็มีเมนเทอร์กันทั้งนั้น…Warren Buffett เป็นเมนเทอร์ให้กับ Bill Gates….. Steve Jobs เป็นเมนเทอร์ให้กับ Mark Zuckerberg

en_USEnglish